งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NUMBER SYSTEM Decimal number system(10) Noval number system(9) Octal number system(8) Septary number system(7) Quinary number system(4) Trinary number.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NUMBER SYSTEM Decimal number system(10) Noval number system(9) Octal number system(8) Septary number system(7) Quinary number system(4) Trinary number."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NUMBER SYSTEM Decimal number system(10) Noval number system(9) Octal number system(8) Septary number system(7) Quinary number system(4) Trinary number system(3) Binary number system (2) Hexa-decimal numbersystem (16)

2 Decimal number system 623 = 6x10 2 + 2x10 1 + 3x10 0 LSD = Least Significant Digit MSD = Most Significant Digit N = d n R n + … + d 2 R 2 + d 1 R 1 + d 0 R 0

3 Decimal number system 243 = 2x10 2 + 4x10 1 + 3x10 0 N = d n R n + … + d 2 R 2 + d 1 R 1 + d 0 R 0

4 Binary number system N = d n R n + … + d 2 R 2 + d 1 R 1 + d 0 R 0 N = 8d3 + 4d 2 + 2d 1 + d 0 1101 = 1x2 3 +1x2 2 + 0x2 1 + 1x2 0 LSB = Least Significant Bit MSB = Most Significant Bit

5 Binary number system N = 8d3 + 4d 2 + 2d 1 + d 0 N = 2 n d n +...+2 3 d 3 +2 2 d 2 +2 1 d 1 +2 0 d 0 1101 = 1x2 3 +1x2 2 + 0x2 1 + 1x2 0

6 Fractional number N = d 1 R -1 + d 2 R -2 + … + d n R -n 0.725 = 7x 10 -1 + 2x 10 -2 5x 10 -3 N = 2 n d n +...+2 3 d 3 +2 2 d 2 +2 1 d 1 +2 0 d 0 + 2 -1 d -1 +2 -2 d -1 +2 -3 d -3 +2 -4 d -4

7 101010=____ 110011=____ 11 1110 1000=____ Binary to decimal conversion

8 Decimal to Binary conversion 13 37= 10 0101 =1101

9 Octal numbers

10 Hexa-Decimal numbers

11 การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสอง การบวก 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 ทดไปยังหลักต่อไป เป็น 1 (1101) 2 + (1011) 2 = (...... …… ) 2 (10101) 2 - (01101) 2 = ( …….....) 2 การลบ 0 - 0 = 0 1 - 0 = 1 1 - 1 = 0 0 - 1 = 1 ต้องยืมจากหลักที่สูง กว่ามา 1

12 การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสอง ตัวอย่าง การคูณเลขฐานสอง (11011) 2 x (101) 2 = (.....) 2 วิธีทำ 11011 101 11011 00000 11011 10000111 (11011) 2 x (101) 2 = (10000111) 2 การคูณ เลขฐานสอง 0 x 0 = 0 0 x 1 = 0 1 x 0 = 0 1 x 1 = 1

13 การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสอง ตัวอย่าง การหารเลขฐานสอง (11010)2  (10)2 = (......)2 1101 13 วิธีทำ 10 ) 11010 2 ) 26 10 2 10 06 0010 00 10 00  (11010) 2  (10) 2 = (1101) 2 การหาร เลขฐานสอง 0  1 = 0 1  1 = 1

14 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง แบ่งออกเป็น - คอมพลีเมนต์ 1 (1 ’ s complement) - คอมพลีเมนต์ 2 (2 ’ s complement) การคอมพลีเมนต์เลขฐานสองนี้นำไปใช้ เกี่ยวกับการคำนวณทางไมโครคอมพิวเตอร์ มาก เพราะว่าจะใช้ในลักษณะการลบด้วย วิธีการบวกด้วยคอมพลีเมนต์ สรุป การลบด้วยการบวกด้วยคอมพลีเมนต์ นั้นจะทำนองเดียวกับการคอมพลีเมนต์ เลขฐานสิบ

15 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบ ในระบบเลขฐานสิบ มีคอมพลีเมนต์พื้นฐาน 2 แบบที่ใช้กับบ่อยในกลบเลขฐานสิบคือ - คอมพลีเมนต์ 9 (9 ’ s complement) - คอมพลีเมนต์ 10 (10 ’ s complement) การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบ หมายถึง การลบเลขฐานสิบจำนวนใด ๆ โดยวิธีการบวก แต่การบวกนั้นใช้เลขคอมพลีเมนต์ของตัวลบ

16 คอมพลีเมนต์ 9 (9 ’ s complement) ตัวอย่าง คอมพลีเมนต์ 9 ของ (789524) 10 วิธีทำ (789524) 10 คอมพลีเมนต์ 9 = 210475 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาจาก 9 - 7 = 2 9 - 8 = 1 9 - 9 = 0 9 - 5 = 4 9 - 2 = 7 9 - 4 = 5

17 คอมพลีเมนต์ 10 (10 ’ s complement) ตัวอย่าง คอมพลีเมนต์ 10 ของ (789524) 10 คอมพลีเมนต์ 10 = คอมพลีเมนต์ 9 (+1) วิธีทำ (789524)10 คอมพลีเมนต์ 9 = 210475 + 1 = 210476  คอมพลีเมนต์ 10 = 210476 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบ หมายถึง การลบ เลขฐานสิบจำนวนใด ๆ โดยวิธีการบวก แต่การบวกนั้น ใช้เลขคอมพลีเมนต์ของตัวลบ

18 THE END Arithmetic circuits Binary addition Binary Subtraction Unsigned binary numbers Sign-magnitude numbers 2 ’ S Complement representation 2 ’ S Complement arithmetic Arithmetic building blocks


ดาวน์โหลด ppt NUMBER SYSTEM Decimal number system(10) Noval number system(9) Octal number system(8) Septary number system(7) Quinary number system(4) Trinary number.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google