งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอ้า.... มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต ทั้งอุบาทว์น่าสมเพช ทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัว เป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้ เท่านั้นหรือ รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอ้า.... มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต ทั้งอุบาทว์น่าสมเพช ทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัว เป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้ เท่านั้นหรือ รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอ้า.... มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต ทั้งอุบาทว์น่าสมเพช ทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัว เป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้ เท่านั้นหรือ รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้อง ปรับตัว แต่ต้องมัวมาพะวงจดจำ ชื่อ เห็นหน้ามันต้องไหว้จน เมื่อยมือ เรียนหนังสือคงไม่พ้น โดนรีไทร์ ขู่ตะคอกหยาบโลนชั่วช้า นิ้วชี้มาสั่งเข้าเร้าใจไหม สมบัติผู้ดีไม่เคยมีเลยหรือไร ว้าก ว้ากเข้าไปด่าใส่กัน กิจกรรมรับน้องปัญญาอ่อน มาบั่นทอนอนาคตให้เปลี่ยนผัน ฝังหัวเผด็จการให้แก่กัน อนาคตของชาตินั้นคงทลาย

2 The NAND gate as a universal gate Logic function NAND gate only AA A B A.BA.B A B A+B A B A B A B A A A B A.BA.B B A A B A B A B

3 Gates with more than two inputs A B A. B. C=Y C A B Y C ABCDABCD Y A B Y C D A B A+B+C+D=Y C D A B Y C D A B Y C C B A A+B+C=Y

4 Gates with more than two inputs (cont.). = A B C D Y A B Y C D = =

5 Gate conversion using inverter.

6 Boolean theorems (16) (x + y) = x. y (17) (x. y) = x + y DeMORGAN ’ S THEOREMS

7 NAND,NOR gates use to implement any Boolean operation

8 COMBINATORIAL LOGIC CIRCUITS ALGEBRAIC SIMPLIFICATION Example 1

9 EXAMPLE

10

11

12

13 EXAMPLE Converting circuits to NAND.

14 Example Sum-of-products NAND-NAND circuit

15 Example products -of- Sum NOR-NOR circuit

16 KANAUGH MAP METHOD KANAUGH MAP AND TRUTH TABLE

17 KANAUGH MAP

18

19

20 Example of looping pairs

21 Example of looping groups of four.

22

23

24

25 EXCLUSIVE-OR & EXCLUSIVE-NOR CIRCIUTS

26 Design a logic circuit, using x 1,x 0,y 1,y 0 inputs, whose output will be HIGH only when the two binary numbers x 1 x 0 and y 1 y 0 are equal.

27 PARITY GENRATOR AND CHECKER EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system.

28 INHIBIT CIRCUITS Four basic gates can either enable or inhibit the passage of and input signal, A, under control of the logic level at control input B.


ดาวน์โหลด ppt เอ้า.... มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต ทั้งอุบาทว์น่าสมเพช ทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัว เป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้ เท่านั้นหรือ รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google