งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Monte Carlo Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Monte Carlo Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Monte Carlo Analysis

2 Monte carlo analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์ของมอนติคาร์โล
เป็นวิธีที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยในสิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ได้จัดลำดับก่อนหลังไว้แล้ว

3 ขั้นตอนดำเนินงานของวิธีมอนติคาร์โล
การสร้างค่าของตัวแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นตามที่กำหนด กระบวนการจำลองรูปแบบของปัญหา การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาโดยวิธีมอนติคาร์โล การสร้างเหตุการณ์เชิงสุ่ม การจำลองแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้เทคนิคการจำลองแบบในการศึกษาทางสถิติ

4 เทคนิคการวิเคราะห์ของมอนติคาร์โลช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ดังเช่น
1. ช่วยกำหนดกรอบการทำงานในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน 2 .ช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนจะกลายเป็นปัญหาขั้นวิกฤติ 3. ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ 4. ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสรรจากทางเลือกหลาย ๆ ทางที่เสนอไว้


ดาวน์โหลด ppt Monte Carlo Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google