งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป.1- ป.3 1 โรงเรียนวัด ยายดา สพป. ระยอง เขต 1 9393 ทอง 2 โรงเรียนวัดบาง โฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 9191.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป.1- ป.3 1 โรงเรียนวัด ยายดา สพป. ระยอง เขต 1 9393 ทอง 2 โรงเรียนวัดบาง โฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 9191."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป.1- ป.3 1 โรงเรียนวัด ยายดา สพป. ระยอง เขต ทอง 2 โรงเรียนวัดบาง โฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ทอง 3 โรงเรียนบ้าน ซ่อง สพป. เพชรบุรี เขต ทอง 36 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง

2 ผลการแข่งขัน ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1- ม.6 1 โรงเรียนวัดท่า โสม สพป. ตราด เขต ทอง 2 โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๙๓ สพป. ปราจีนบุรี เขต 28 ทอง 3 โรงเรียน ธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ทอง 7 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน

3 ผลการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1- ม.3 1 โรงเรียนบ้าน อ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร เขต ทอง 2 โรงเรียนมหา ภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 99 ทอง 3 โรงเรียนวัดท่า ไชย ( ประชานุ กูล ) สพป. สุพรรณบุรี เขต ทอง 15 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต ทอง แดง

4 ผลการแข่งขัน ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1 โรงเรียนพร้านีล วัชระ สพป. ตราด เขต ทอง 2 โรงเรียนอนุบาล สมุทรสาคร สพป. ปราจีนบุรี เขต ทอง 3 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

5 ผลการแข่งขัน ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1 โรงเรียนอนุบาล ปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต ทอง 2 โรงเรียนบ้าน คลองขนุน สพป. ระยอง เขต ทอง 3 โรงเรียนบ้าน ดอนทราย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ทอง 34 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 74 เงิน

6 ผลการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1- ม.3 1 โรงเรียนวัดแหลม ฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอ ง 2 โรงเรียนบ้าน กระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอ ง 3 โรงเรียนวัดใหญ่ ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอ ง 21 โรงเรียนวัดชาว เหนือ สพป. ราชบุรี เขต เงิน


ดาวน์โหลด ppt ผลการแข่งขัน ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนอง เสนาะ ป.1- ป.3 1 โรงเรียนวัด ยายดา สพป. ระยอง เขต 1 9393 ทอง 2 โรงเรียนวัดบาง โฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 9191.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google