งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82 383.371.0144.7440.42 483.091.0943.7239.10 578.391.0447.3843.04 682.611.1146.7540.74 787.981.0044.2640.38 883.620.9448.2942.12 990.041.0045.9140.96 1088.671.0842.9437.51 1184.760.9252.2246.13 1290.930.8754.5546.30 ประเทศ85.381.0246.2741.06 ดัชนีผู้ป่วยในรายเขต

2 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณ การณ์ จำนวน เตียง อัตราการ ครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดกาญจนบุรี 1,388 85.170.8849.2943.88 รพ.พหลพลพยุหเสนาS440 110.521.3131.6827.45 รพ.มะการักษ์M1252 85.081.1142.0437.54 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19M215110973.740.6056.2649.47 รพ.ทองผาภูมิM29064126.300.5461.9853.76 รพ.บ่อพลอยF1706197.020.6058.0751.53 รพ.ไทรโยคF2634142.640.5066.7759.98 รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชF2301629.140.4079.0468.16 รพ.ท่ากระดานF2331325.650.5758.4052.22 รพ.สังขละบุรีF2463463.680.4572.6159.77 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนF2635859.940.4868.8665.34 รพ.เลาขวัญF2306185.860.4568.2162.09 รพ.ด่านมะขามเตี้ยF2303960.130.4470.8364.81 รพ.สถานพระบารมีF2303839.390.4670.3062.94 รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พ.F2303952.360.4468.8966.59 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์F330720.260.4964.1156.67 เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี

3 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดนครปฐม 1,129 96.021.1345.8241.95 รพ.นครปฐมA670 103.391.5533.1830.06 รพ.สามพรานM212015094.440.5762.5356.67 รพ.กำแพงแสนF190114 162.80 (72 เตียง) 0.5464.3559.82 รพ.บางเลนF13777 56.60 (45 เตียง) 0.5359.4754.59 รพ.นครชัยศรีF2555463.450.5659.5055.30 รพ.ห้วยพลูF2605168.800.5364.2158.84 รพ.ดอนตูมF2304490.820.4473.5767.75 รพ.พุทธมลฑลF2342667.700.4866.9463.04 รพ.หลวงพ่อเปิ่นF2332434.770.6355.6053.48 เขต 5 จังหวัดนครปฐม

4 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 955 66.930.9751.8645.98 รพ.ประจวบคีรีขันธ์S278 64.661.2843.3439.12 รพ.หัวหินS335 166.84 (เตียงจริง 200) 1.5936.4030.31 รพ.บางสะพานM29092ไม่มีข้อมูล0.7257.0150.79 รพ.กุยบุรีF2334866.910.5069.8362.07 รพ.ทับสะแกF2605571.940.6658.7453.95 รพ.บางสะพานน้อยF2394477.700.4675.2567.09 รพ.ปราณบุรีF2606665.440.5465.8959.08 รพ.สามร้อยยอดF26058ไม่มีข้อมูล0.6951.8145.85 เขต 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดเพชรบุรี 756 72.050.9151.7547.27 รพ.พระจอมเกล้าS453 85.541.1942.9740.01 รพ.ชะอำM2907546.010.4966.0359.18 รพ.ท่ายางF1609558.370.5364.6857.59 รพ.เขาย้อยF2324255.550.6152.5548.80 รพ.หนองหญ้าปล้องF2301740.220.5363.1655.92 รพ.บ้านลาดF2305662.930.5562.6455.96 รพ.บ้านแหลมF2306559.440.5561.2256.89 รพ.แก่งกระจานF2313245.740.4868.7259.76 เขต 5 จังหวัดเพชรบุรี

6 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดราชบุรี 2,093 72.011.1644.3440.83 รพ.ราชบุรีA855 85.011.6032.6630.88 รพ.บ้านโป่งS350 66.600.9450.5546.37 รพ.ดำเนินสะดวกM1272 60.260.9749.0844.69 รพ.โพธารามM1340 61.061.2039.0935.16 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึงF1606756.080.5064.0652.25 รพ.สวนผึ้งF2426498.100.5067.9458.96 รพ.บางแพF2484955.200.5659.8359.55 รพ.เจ็ดเสมียนF2361625.240.6166.7465.11 รพ.ปากท่อF2607259.410.5360.3057.54 รพ.วัดเพลงF2301442.040.5861.4760.23 เขต 5 จังหวัดราชบุรี

7 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสงคราม 432 85.601.0646.6244.18 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าS311 85.601.1943.1740.47 รพ.นภาลัยF18549ไม่มีข้อมูล0.7249.7748.25 รพ.อัมพวาF23652ไม่มีข้อมูล0.4870.6669.05 เขต 5 จังหวัดสมุทรสงคราม

8 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วย ในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสมุทรสาคร 857 81.371.1845.3840.17 รพ.สมุทรสาครA605 81.281.1347.9843.20 รพ.กระทุ่มแบนM1252 81.591.3038.8132.50 เขต 5 จังหวัดสมุทรสาคร

9 ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ ประเภท Service Plan จำนวน เตียงจริง ประมาณการณ์ จำนวนเตียง อัตราการครอง เตียง CMI ร้อยละของ ผู้ป่วยในที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5(ไม่รวม RW_LR<0.5) จังหวัดสุพรรณบุรี 1,673 71.501.0845.5542.01 รพ.เจ้าพระยายมราชA680 93.841.5933.2231.23 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17M1302 83.231.1046.2043.34 รพ.อู่ทองM215014167.310.8454.0348.81 รพ.ด่านช้างF11069263.660.6062.5252.47 รพ.เดิมบางนางบวชF21209268.740.9234.4131.78 รพ.บางปลาม้าF2609069.170.6255.1151.49 รพ.ศรีประจันต์F2677465.900.6658.8755.93 รพ.ดอนเจดีย์F2685883.080.6258.9254.55 รพ.สามชุกF2606450.870.7356.1751.71 รพ.หนองหญ้าไซF2604753.170.5759.1756.15 เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

10 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (UC), สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (ข้าราชการ) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 ใช้ DRG grouper V5.0 2. ข้อมูลประชากรกลางปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ มหาดไทย ปี 2555 3. ข้อมูลอัตราการครองเตียงจากระบบรายงาน 0110 รง.5 ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 692 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น 82.58 %) 4. ข้อมูลเตียงจริง จากการสำรวจในระบบโปรแกรมเฉพาะกิจของ สบรส. ณ 30 กันยายน 2556 (จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล 641 แห่ง จาก 838 แห่ง คิดเป็น 76.49 %) สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล ใช้จำนวนเตียงจาก สนย. 5. ประมาณการณ์จำนวนเตียง เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องมือของ โครงการประเมิน เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ที่ใช้หลักการคำนวณจาก ข้อมูล ประชากรแยกเพศตามอายุ, ข้อมูลการส่งต่อ, ข้อมูลการรับไว้เป็นผู้ป่วยใน รายอายุแยกเพศ


ดาวน์โหลด ppt เขตบริการ สุขภาพ อัตรา การครองเตียง CMI ร้อยละของผู้ป่วยใน ที่ RW < 0.5 ร้อยละของผู้ป่วยในที่ RW<0.5 (ไม่รวม RW_LR<0.5) 180.671.0840.6937.12 299.971.1142.4237.82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google