งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน มกราคม 2552. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสก. / กลุ่ม ทุกแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน มกราคม 2552. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสก. / กลุ่ม ทุกแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน มกราคม 2552

2 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสก. / กลุ่ม ทุกแห่ง

3 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

4 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.3 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เป้าหมาย 75 สหกรณ์แยกเป็น 40 สก. 35 กลุ่มเกษตรกร มีการจัดประชุมชี้ แจ้ง จำนวน 2 ครั้ง 100 %

5 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.4 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 41.30 %

6 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.5 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ ครั้ง

7 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.6 สก. กลุ่มฯ และกลุ่มอาชีพ ได้ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซด์ฯ สหกร ณ์

8


ดาวน์โหลด ppt งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน มกราคม 2552. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป 1.1 ผลการเข้าแนะนำส่งเสริมสก. / กลุ่ม ทุกแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google