งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026 ** ด่วน ** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026 ** ด่วน ** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร ** ด่วน ** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 1 เริ่มต้นแล้วจ้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ครั้งที่ 1 เริ่มต้นแล้วจ้า รับแจ้งความจำนงสมัครสอบ สอบ ครั้งที่ ชำระเงิน / วันสอบ 7 และ 14 ก. ย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ ก. ย.55 เวลา น. ชำระเงิน เวลา น. สอบ TOEIC ณ ห้อง CB อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 20 ก. ย.55 เวลา น. ชำระเงิน เวลา น. สอบ TOEIC ณ ห้อง CB อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3

2 Center For Professional Assessment (Thailand) นักศึกษาที่แจ้งความจำนงทดสอบ TOEIC โปรด ดำเนินการดังนี้ 1. โปรดแต่งกายให้สุภาพในการเข้าสอบ ( ห้ามใส่รองเท้าแตะ ) - นศ. ป. ตรี แต่งชุดนศ. เท่านั้น - นศ. ป. โท - เอก แต่งชุดสุภาพ 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ 700 บาท ตามวันที่คณะฯกำหนด เวลา น. ณ ห้อง CB ชั้น 3 ณ ห้อง CB ชั้น 3 3. รายงานตัวหน้าห้องสอบ ห้อง CB ชั้น 3 เวลา น. 4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษาหน้าห้องสอบ ( บัตรหมดอายุและไม่มีบัตรหมดสิทธิ์เข้าสอบ ) ( บัตรหมดอายุและไม่มีบัตรหมดสิทธิ์เข้าสอบ ) 5. ห้ามนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในห้องสอบ ( ไม่รับฝากและป้องกันการสูญหาย ) 6. อุปกรณ์ในการสอบทางศูนย์ฯจัดเตรียมให้ 7. นศ. ที่แจ้งความจำนงสมัครสอบแต่ไม่ชำระเงินท่านจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ TOEIC รอบอื่นๆของคณะฯ ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

3 Center For Professional Assessment (Thailand) ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรด ดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน ลงชื่อเข้าทดสอบทาง 3. กรอกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัส นักศึกษา ภาควิชา หลักสูตร ชั้นปีการศึกษา ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกช่อง แล้วกด บันทึก หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด 3. พิมพ์แล้วลืมบันทึก ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ และกด บันทึกไฟล์ข้อมูล ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026

4 Center For Professional Assessment (Thailand) ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าทดสอบ TOEIC โปรด ดำเนินการดังนี้ 1. นักศึกษาเลือกวันที่จะเข้าทดสอบ 1. วันพุธที่ 19 กันยายน วันพฤหัสฯที่ 20 กันยายน ลงชื่อเข้าทดสอบในวันที่ต้องการเข้าสอบ น. ชำระเงินค่าสมัครสอบหน้าห้องสอบ น. เข้าห้องสอบ 3. กรอกข้อมูล ชื่อ - นามสกุลทั้งไทยและอังกฤษ รหัส นักศึกษา ภาควิชา และเบอร์โทรศัพท์ ให้ครบทุกช่อง 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หมายเหตุ ผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 1. การขอเปลี่ยนวันสอบ 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผิด ดังนั้น รบกวนตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงชื่อ ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026, ห้อง CB 40303


ดาวน์โหลด ppt Center For Professional Assessment (Thailand) ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : คุณครินธารา CB 4 ชั้น 1 โทร. 9026 ** ด่วน ** การสอบ TOEIC คณะวิศวฯ ประจำภาคเรียนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google