งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง dangling elements ทั้งสี่ประเภทพร้อมกับ ประโยคที่ได้แก้ไขให้ ถูกต้องแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง dangling elements ทั้งสี่ประเภทพร้อมกับ ประโยคที่ได้แก้ไขให้ ถูกต้องแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง dangling elements ทั้งสี่ประเภทพร้อมกับ ประโยคที่ได้แก้ไขให้ ถูกต้องแล้ว

2 dangling elements 1.Dangling Participle Confused by the complicated wording, the legal text made no sense. แก้เป็น Confused by the complicated wording, I could make no sense of the legal text.

3 dangling elements 2. Dangling Infinitive To play tennis well, several lessons are necessary. แก้เป็น To play tennis well, one should take several lessons.

4 dangling elements 3. Dangling Gerund By working till midnight for several days, the report was completed. แก้เป็น By working till midnight for several days, we were able to complete the report.

5 dangling elements 4. Dangling Elliptical Clause While playing the piano, a loud noise was heard in the hall. แก้เป็น While playing the piano, he heard a loud noise in the hall.

6 จากตัวอย่างประโยคข้างต้นนี้ จะเห็นว่าสิ่งที่ ทำให้คำหรือกลุ่มคำ อยู่ลอย ๆ โดยมิได้อ้างถึงหรือขยายคำใดนั้น เป็นเพราะผู้เขียน ตั้งใจที่จะให้ส่วนนั้นขยายประธานของประโยค แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าประธานและ dangling element ไม่ไปด้วยกัน เช่น ในประโยคแรกดู เหมือนว่า legal text เป็นสิ่งที่ confused ซึ่ง เป็นไปไม่ได้เพราะต้องเป็นคนที่ confused ใน ทำนองเดียวกัน ในประโยคอื่นประธานถือเป็น สิ่งของและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต (lessons, report, noise) แต่ดูเหมือนจะทำกริยาอาการของคน (play, work, play) ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นวิธีแก้ประโยคคือใส่ประธานที่เป็นบุคคล (I, one, we, he) เพื่อจะเป็นผู้แสดงกริยาอาการ นั้นได้ dangling elements


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง dangling elements ทั้งสี่ประเภทพร้อมกับ ประโยคที่ได้แก้ไขให้ ถูกต้องแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google