งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมโรมัน ส 40105 อ. ฐิติมา กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1/2551 ม. 6/5-10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมโรมัน ส 40105 อ. ฐิติมา กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1/2551 ม. 6/5-10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมโรมัน ส 40105 อ. ฐิติมา กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1/2551 ม. 6/5-10

2 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

3 ชาวโรมันสืบเชื้อสายมาจากพวกอินโดยูโรเปียน เช่นเดียวกับชาวกรีก ถิ่นฐานของชาวโรมัน อยู่ บริเวณที่ราบตอนกลางของคาบสมุทรอิตาลี ที่ เรียกว่า ละติอุม (Latium) กลุ่มชาวละตินสร้าง บ้านเรือนอยู่ในแถบที่ราบลุ่ม แม่น้ำไทเบอร์ พวกนี้ พูดภาษาละติน

4 ชาวอีทรัสกัน ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกหนือแม่น้ำไท เบอร์ ได้ขยายอำนาจลงมาปกครองที่ราบละติอุม อันเป็นที่อยู่ของชาวละติน และได้เข้ามาปกครอง กรุงโรม

5

6 ต่อมาชาวโรมร่วมมือกันขับไล่กษัตริย์อีทรัสกันออกไป จากโรม และได้สถาปนาโรมเป็นรัฐอิสระ มีผู้นำที่ ประชาชนเป็นคนเลือก

7 หลังจากนั้นโรมได้ปราบกลุ่มต่างในแหลมอิตาลี เช่น อีทรัสกันและกรีก ได้อย่างราบคาบ แล้วโรมก็ขยาย อำนาจลงสู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งในแถบนี้ คาร์เทจ มีความมั่งคั่งมากจากการค้าทางทะเล ได้ครอบครอง ดินแดนหลายแห่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก

8

9

10

11

12

13 อารยธรรมโรมัน

14 ชาวโรมทำสงครามกับ คาร์เทจ เรียกว่า สงคราม พิวนิก (Punic War) ถึง 3 ครั้ง ในที่สุดชาวโรมก็ สามารถปราบ คาร์เทจได้อย่างราบคาบ

15 จูเลียส ซีซาร์ เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการทหาร และการปกครอง ได้ปราบแคว้นโกล ( ฝรั่งเศส ) ได้ สำเร็จทำให้ ทำให้จักรวรรดิโรมันขยายไปจนจรด แม่น้ำดานูบ และแม่น้ำไรน์ จูเลียส ซีซาร์ได้ขึ้นสู้ อำนาจในฐานะผู้เผด็จการแห่งอาณาจักรโรมัน แต่ ไม่นานก็ ถูกลอบสังหาร

16 ต่อมา ออตตาเวียน ซีซาร์ ได้ขจัดอำนาจของ มาร์ก แอนโทนี และพระนางคลีโอพัตรา ( มาร์ก แอนโทนี ได้ หนีไปที่อียิปต์และได้มีสัมพันธ์สวาทกับพระนางคลี โอพัตรา ) และได้อำนาจปกครองโดยเด็ดขาดแต่ผู้ เดียว ซึ่งเป็นช่วงที่โรมเกิดความสงบสุขพระองค์ โรมันเจริยรุ่งเรืองที่สุด และได้ชื่อว่าเป็นสมัย สันติภาพแห่งโรมัน (PAX Roman)

17 สมัยของจักรพรรดิ คอนสแตนติน แยกจักรวรรดิ โรมันออกเป็นสองส่วน คือ ด้านตะวันตก มีศุนย์ กลางอยู่ที่ กรุงโรม ด้านตะวันออก มีศูนย์อยู่กลาง อยู่ที่ กรุงคอนสแตนติโนเบิล

18 จนถึง ค. ศ. 476 อาณาจักรโรมันล่มสลายอย่างเป็น ทางการ เนื่องจากในปีนั้นผู้นำอารยชนเยอรมันได้ โค่นล้มจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้ายและได้ ครอบครองอิตาลีได้ทั้งหมด

19

20 สงครามพิวนิค สงครามพิวนิค (264 – 146 ก่อน ค. ศ.) ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อ 246 – 241 ก่อนคริสตศักราช ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ 218 – 201 ก่อนคริสตศักราช ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อ 149 – 146 ก่อนคริสตศักราช

21

22 สงครามกลางเมืองระหว่างจูเลียส ซีซาร์ กับปอมเปย์ (102-44 ก่อน ค. ศ.)

23 วิทยาการสงครามของกองทัพโรมัน ดาบ Gladius Javelin

24 Testudo (tortoise) formation การตั้งรับแบบเป็นกลุ่ม ที่รัดกุมที่สุดในสมัยนั้น

25 Wedge formation Cavalry- Repel formation

26 War Machine: Ballistae

27 War Machine: Catapult

28 การเมืองการปกครองของ อาณาจักรโรมัน หากเราเป็นหนี้บุญคุณชาวกรีกในเรื่อง ปรัชญา วรรณคดี ศิลปะ เราก็คงเป็นหนี้ชาวโรมันในด้าน การเมืองการปกครอง

29 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการปกครอง ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนชนชั้นสูง (patricians) และกลาง (plebeians) ความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจในสภา

30 หลักการทางการเมืองของ อาณาจักรโรมัน system of checks and balances โดยทางทฤษฎีแล้วเป็นระบอบประชาธิปไตย (one man one vote) ในทางปฏิบัติ มีปัจจัยทางด้านฐานะทาง สังคมและสายเลือด และความนิยมชมชอบ จากประชาชนเข้ามามีอิทธิพลสูงมาก

31 สภาโรมัน (Roman Senate: Council of Elders) มีสมาชิก 300 คน รับใช้ชั่ว ชีวิต เป็นผู้เคยดำรงตำแหน่ง ทางการบริหารอาณาจักร ทั้งหมดซึ่งถูกเลือกโดย ประชาชน กุมอำนาจส่วนใหญ่ในการ บริหารอาณาจักร Roman Senators

32

33 The Curia Julia

34 The Curia Julia ด้านใน

35 Roman Cursus Honorum การไต่เต้าทาง การเมือง *imperium

36 ศิลปะโรมัน ( พ. ศ.340 - พ. ศ.870)

37 ศิลปกรรมโรมัน ศิลปะกรีก และอีทรัสกันเปรียบเหมือนมารดา ของศิลปะโรมัน ศิลปกรรมสนองความต้องการทางกาย และ ความยิ่งใหญ่ ของจักรวรรดิ์ โรมันเน้นความหรูหรา สง่างาม อำนาจ

38 ประติมากรรม มีประเพณีการทำ อิมเมจินส์ (Imagines) โดย ใช้ขึ้ผึ้งหล่อหน้าบรรพบุรุษเก็บไว้บูชา

39 ประติมากรรม ภาพนูนสูง The Altar of Peace

40 ประติมากรรม ประติมากรรมลอยตัว Augustus Hadrian

41 สถาปัตยกรรม Corinthian Ionic Composite

42 สถาปัตยกรรม Arch และ Vault

43 สถาปัตยกรรม Pantheon

44 สถาปัตยกรรม Forum of Trajan Forum Romanum

45 สถาปัตยกรรม Basilica Ulpia

46 สถาปัตยกรรม Colosseum

47 สถาปัตยกรรม Bath of Caracalla

48 สถาปัตยกรรม Triumphal Arch of Titus Pont Du Gard

49 จิตรกรรม Portriat Fresco Perspective

50 ศาสนาโรมัน จักรพรรดิออกุสตุส

51 คริสตศาสนาในจักรวรรดิโรมัน

52 ปรัชญา Scipio ปรัชญาจะหนักไปทางบทกวี ศิลปะการพูดและนิติศาสตร์

53 คำถามที่ต้องตอบ เพราะเหตุใดชนชาติโรมันถึงต้องทำ สงครามขยายอาณาเขตมากมายนัก ทำไมถึงอยู่สงบ ๆ อย่างคนไทยไม่ได้ จง แสดงความคิดเห็น จงยกตัวอย่างมรดกทางการเมืองและการ ปกครองจากโรมันที่เรายังได้ใช้ในปัจจุบัน

54 เอกสารอ้างอิง http://members.thai.net/bomber9983/Rom anart1.html http://www.human.lpru.ac.th/E_learnning/ suparp/chapter2.3.htm http://www.prc.ac.th/newart/webart/histo ry03.html http://noir.exteen.com/20061224/entry-1 http://www.vroma.org/~bmcmanus/roma ngvt.html http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Senat e


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมโรมัน ส 40105 อ. ฐิติมา กล้าหาญ ภาคเรียนที่ 1/2551 ม. 6/5-10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google