งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมแม่น้ำไนล์หรืออียิปต์สมัยโบราณ ประกอบด้วย อียิปต์บน (Upper Egypt) อยู่ทางทิศใต้บริเวณที่ แม่น้ำไหลผ่านภูเขา หุบเขา เนินเขาที่แห้งแล้ง อียิปต์ล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมแม่น้ำไนล์หรืออียิปต์สมัยโบราณ ประกอบด้วย อียิปต์บน (Upper Egypt) อยู่ทางทิศใต้บริเวณที่ แม่น้ำไหลผ่านภูเขา หุบเขา เนินเขาที่แห้งแล้ง อียิปต์ล่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อารยธรรมแม่น้ำไนล์หรืออียิปต์สมัยโบราณ ประกอบด้วย อียิปต์บน (Upper Egypt) อยู่ทางทิศใต้บริเวณที่ แม่น้ำไหลผ่านภูเขา หุบเขา เนินเขาที่แห้งแล้ง อียิปต์ล่าง (Lower Egypt) อยู่บริเวณที่แม่น้ำแตก สาขาเป็นรูปพัด ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

3 อารยธรรมอียิปต์เริ่มบริเวณนี้ ประมาณ 3000 ปี ก่อน ค. ศ. เมเนส กษัตริย์อียิปต์บนสามารถรวม อาณาจักร อีปต์บนและอียิปต์ล่างเข้าด้วยกัน ตั้ง เมืองหลวงที่ เมมฟิส และตั้งราชวงศ์แรกปกครอง อียิปต์ตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนค. ศ. จนถึง 322 ปีก่อน ค. ศ. มีราชวงศ์ทั้งหมด 30 ราชวงศ์ ความเชื่อที่สำคัญ ของชาวอียิปต์คือ การฟื้นคืน ชีพหลังความตาย มีการสร้างปิรามิดเพื่อใช้เป็น สุสานเก็บรักษาศพด้วยการทำมัมมี เขียนคัมภีร์ของ คนตาย (Book of the Dead). ใส่ไว้ในที่ฝังศพ เชื่อว่าวิญญาณเป็นอมตะ มีการบูชาเทพโอซิริส นับ ถือฟาโรห์เป็นเทพเจ้า ทำให้ฟาโรห์มีอำนาจ ปกครองเด็ดขาด

4 ชาวอียิปต์นับถือบูชาเทพเจ้าหลายองค์ (Polytheism) โดยเชื่อว่าธรรมชาติซึ่งบันดาลความ ผาสุก ความดีงาม หรือความหายนะให้แก่มนุษย์นั้น เกิดจากการกระทำของเทพเจ้าทั้งสิ้น แต่ละเมือง ของอียิปต์จะมีเทพเจ้าประจำเมือง ชาวอียิปต์โบราณ เชื่อว่าคนตายแล้วจะกลับคืนชีพมาใหม่เหมือนดวง อาทิตย์ที่หายลับขอบฟ้าในยามเย็น และกลับขึ้นมา ใหม่ในวันรุ่งขึ้น จากการที่ดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อ วิถีชีวิตของชาวอียิปต์มาก

5 ชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วทุกคนมีฐานะเท่า เทียมกัน เมื่อวิญญาณของผู้ตายได้ออกจากร่าง มัมมี่แล้ว เทพอานูบิส ซึ่งเป็นเทพแห่งความตาย ผู้ มีรูปร่างเป็นคน ศีรษะเป็นสุนัขจะเป็นผู้ดูแลรักษา ศพไม่ให้เน่าเปื่อย และเทพีไอซิสจะมาต้อนรับและ พานั่งเรือข้ามแม่น้ำไปสู่แดนมรณะที่ซึ่งมีเทพโอซิ ริส เทพเจ้าแห่งแดนมรณะ เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะ ได้ไปสู่สรวงสวรรค์ โดยมีโอซิริสเป็นประธาน มี ตุลาการซึ่งเป็นผู้ช่วยอีก 42 คน

6 วิญญาณจะต้องให้การตามความสัตย์จริง เมื่อสิ้น คำให้การ เทพอานูบิสก็จะนำหัวใจไปชั่งกับตาชั่ง แห่งความสัตย์ที่ด้านหนึ่งเป็นขนนก หากหัวใจเบา กว่าขนนกถือว่าคนคนนั้นเป็นคนดี วิญญาณนั้นก็ จะกลายเป็นวิญญาณแห่งเทพโอซิริสและจะได้ไป เกิดใหม่เป็นนิรันดร์ และในทางตรงกันข้ามหาก เป็นคนไม่ดี วิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นหมูหรือสัตว์ สกปรกอื่นๆ

7  ในอดีตชาวอียิปต์เฝ้าสังเกตว่าพระอาทิตย์ขึ้นทาง ทิศตะวันออก ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกอันเป็น สัญญาณเริ่มต้นแห่งรัตติกาล และพอรุ่งเช้าพระ อาทิตย์ก็จะทอแสงอีกครั้ง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้ได้กลายเป็นหลักคิดสำคัญทำให้ชาวอียิปต์เชื่อ ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศของคนเป็น และทิศ ตะวันตกเป็นทิศของคนตาย ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ จึงนิยมตั้งบ้านเรือนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ไนล์ ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของสุสาน ด้วยเหตุ นี้สุสานของฟาโรห์ที่มีอยู่ประมาณ 80-90 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์

8

9  นางสาวจุฑามาศ อินทรกันหา  นางสาวนิภาพร ลาตุ่น  นางสาวศิรินยา ถิตย์กุล  นางสาวสุมิตรา ขันเล็ก  นางสาวรังสิยา ใจดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมแม่น้ำไนล์หรืออียิปต์สมัยโบราณ ประกอบด้วย อียิปต์บน (Upper Egypt) อยู่ทางทิศใต้บริเวณที่ แม่น้ำไหลผ่านภูเขา หุบเขา เนินเขาที่แห้งแล้ง อียิปต์ล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google