งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการทาง กาย ของ วัยรุ่น. พัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุ ประมาณ 12-13 ปี และจะเกิดการพัฒนาไป จนถึงอายุประมาณ 18 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการทาง กาย ของ วัยรุ่น. พัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุ ประมาณ 12-13 ปี และจะเกิดการพัฒนาไป จนถึงอายุประมาณ 18 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการทาง กาย ของ วัยรุ่น

2 พัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุ ประมาณ 12-13 ปี และจะเกิดการพัฒนาไป จนถึงอายุประมาณ 18 ปี จึงจะเข้าสู่วัย ผู้ใหญ่ โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง มากในพัฒนาการด้านต่างๆ ระยะวัยรุ่นจัดว่า เป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวัย ที่ร่างกายและจิตใจเริ่มเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้า สู่วัยผู้ใหญ่ จึงจัดว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ สำคัญของชีวิต

3 เพศหญิง ความสูงจะเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ในอายุ 15 ปีหน้าอก ขยายใหญ่ขึ้น เอวคอด สะโพกผาย ใบหน้าและ ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น มีสิวขึ้นที่ ใบหน้าและมี ประจำเดือน

4 เพศชาย จะมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว เมื่ออายุประมาณ 15 ปี ร่างกายจะ ขยายใหญ่ขึ้น มี กล้ามเนื้อขึ้นเป็น มัด แขนขาขาวใหญ่ ขึ้น มีหนวดเครา นมแตก พาน เสียงห้าว มีขนขึ้น

5 ปัจจัยที่สำคัญในการ พัฒนาการของวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ 1. พันธุกรรม (Heredity) 2. การทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) 3. อาหาร 4. การออกกำลังกาย 5. การพักผ่อน 6. โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ

6 สมาชิกในกลุ่ม 7 ม.1/3 ด. ญ. พลอยไพลิน แสงเดช เลขที่ 20 ด. ญ. ณัฎฐ์ศรณ์ รวมศิลป์เลขที่ 5 ด. ช. สรวิชญ์เสคุคุมพัฒน์เลขที่ 39 ด. ญ. สรัลชนาพุ่มเล็กเลขที่ 40 ด. ญ. วรินทร์วรดีสุภาสุขเลขที่ 54


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการทาง กาย ของ วัยรุ่น. พัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุ ประมาณ 12-13 ปี และจะเกิดการพัฒนาไป จนถึงอายุประมาณ 18 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google