งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น

2 พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น
วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุประมาณ  ปี  และจะเกิดการพัฒนาไปจนถึงอายุประมาณ  18 ปี จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพัฒนาการด้านต่างๆ ระยะวัยรุ่นจัดว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและจิตใจเริ่มเปลี่ยนจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จึงจัดว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิต

3 เพศหญิง ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอายุ 15 ปีหน้าอกขยายใหญ่ขึ้น
เอวคอด สะโพกผาย ใบหน้าและ ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น มีสิวขึ้นที่ ใบหน้าและมีประจำเดือน

4 เพศชาย จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่ออายุประมาณ 15 ปี ร่างกายจะ
ขยายใหญ่ขึ้น มีกล้ามเนื้อขึ้นเป็น มัด แขนขาขาวใหญ่ขึ้น มีหนวดเครา นมแตกพาน เสียงห้าว มีขนขึ้น

5 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาการของวัยรุ่น
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ 1.พันธุกรรม  (Heredity) 2.การทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) 3.อาหาร 4.การออกกำลังกาย 5.การพักผ่อน 6.โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ

6 สมาชิกในกลุ่ม 7 ม.1/3 ด.ญ.พลอยไพลิน แสงเดช เลขที่ 20
ด.ญ.พลอยไพลิน แสงเดช เลขที่ 20 ด.ญ.ณัฎฐ์ศรณ์ รวมศิลป์ เลขที่ 5 ด.ช.สรวิชญ์ เสคุคุมพัฒน์ เลขที่ 39 ด.ญ.สรัลชนา พุ่มเล็ก เลขที่ 40 ด.ญ.วรินทร์วรดี สุภาสุข เลขที่ 54


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการทางกาย ของวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google