งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ โซดาไฟ ’ [sodium hydroxide] เป็นตัวกัดสีและสามารถกัดกร่อนผิวหนังของเรา ได้สบายๆอีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียอีกด้วย จึงทำการทดลองนี้เพื่อ ให้ได้ทราบวาสผง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ โซดาไฟ ’ [sodium hydroxide] เป็นตัวกัดสีและสามารถกัดกร่อนผิวหนังของเรา ได้สบายๆอีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียอีกด้วย จึงทำการทดลองนี้เพื่อ ให้ได้ทราบวาสผง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘ โซดาไฟ ’ [sodium hydroxide] เป็นตัวกัดสีและสามารถกัดกร่อนผิวหนังของเรา ได้สบายๆอีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียอีกด้วย จึงทำการทดลองนี้เพื่อ ให้ได้ทราบวาสผง ซักฟอกชนิดไหนผสมโซดาไฟบ้าง

3 ด. ช. แดนตรัย ชัยรัตน์ เลขที่ 20 ด. ญ. วสุมดี ชาลี ละหาน เลขที่ 53 ด. ช. มหิศร แก้วอินทร์ เลขที่ 46 ด. ญ. ณัฐธิดา ทอง สิน เลขที่ 16 ด. ช. มหิศวร แก้มอินทร์ เลขที่ 47 ด. ญ. วิภาดา เลิศธ นาไพจิตร เลขที่ 54

4 1. ภาชนะรอง ( ต้องเป็นแก้ว ) 5 ใบ 2. ผงซักฟอก 4 ชนิด 3. โซดาไฟ 4. สารละลายไอโอดีน 5. ช้อนตวง 6. หลอด - สลิ้งค์

5

6

7 หลังจากที่หยด ‘ ก่อนหยดลงไปนั้น น้ำยามีสี แดง อมน้ำตาล ’ แต่พอหยดลงไปสีกลับหายไป เนื่องจาก โซดาไฟ นั้นมีฤทธิ์ ในการกัดกร่อนจนสีได้ หายไป

8

9 เปรียบเทียบระหว่างผงซักฟอก

10 เท่าที่สังเกตมานั้น บรีส โดนสารละลาย ไอโอดีนแล้วสีจางที่สุด แสดงว่าบรีสและแฟ้บไม่เหมาะแก่การซัก มือ เพราะจะทำให้ มือพังได้ง่ายอีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียได้ แถมทิ้งไว้ซักพัก สีของไอโอดีน ก็จางอย่างมาก จนแทบไม่ มีสีอยู่เลย แนะนำให้ใช้ของ ‘ โอโม่ ’ และ ‘ แอ้ก แท้ก ’ ดีกว่า


ดาวน์โหลด ppt ‘ โซดาไฟ ’ [sodium hydroxide] เป็นตัวกัดสีและสามารถกัดกร่อนผิวหนังของเรา ได้สบายๆอีกทั้งยังทำให้น้ำเน่าเสียอีกด้วย จึงทำการทดลองนี้เพื่อ ให้ได้ทราบวาสผง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google