งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย ครูนาฏณฎา ชมภูนุช ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย ครูนาฏณฎา ชมภูนุช ครูชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย ครูนาฏณฎา ชมภูนุช ครูชำนาญการพิเศษ

2

3

4

5

6

7 ช่องกันการ บันทึก (write- protect notch) ถ้าเลื่อนปิด = บันทึกได้ ช่องอ่าน ข้อมูล ( มีฝา เลื่อน ปิด ) ใส่ ทาง นี้ ดิสเก็ตต์แบบ 3.5 นิ้ว ช่องกันการ บันทึก (write- protect notch) ถ้าเลื่อนปิด = บันทึกได้ ช่องอ่าน ข้อมูล ใส่ ทาง นี้ ดิสเก็ตต์แบบ 5.25 นิ้ว ปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว ใช้ Flash Drive แทน

8 ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์แบบติดตั้ง ภายนอก (external) โดยต่อกับพอร์ต USB ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์แบบติดตั้ง ภายใน (internal) โดยต่อกับตัวควบคุม (controller) บนเมนบอร์ด

9 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 5 ซม. ความจุข้อมูลประมาณ 185 MB สามารถใช้กับไดรว์ ซีดีรอมทั่วไปที่มีถาดใส่แผ่น ได้ ( ยกเว้นไดรว์แบบเป็น ช่องเสียบด้านหน้าที่ดึงแผ่น เข้าไปเอง ) ทำมาสำหรับเฉพาะงาน เช่น รูปนามบัตร เป็นต้น

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย ครูนาฏณฎา ชมภูนุช ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google