งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Standard Framework and Policy โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Standard Framework and Policy โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Standard Framework and Policy โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

2

3 3 มาตรฐาน คืออะไร มาตรฐาน คือ ตัวอย่างของวัตถุซึ่งสามารถนำสิ่งอื่น มาวัดเทียบได้ มาตรฐาน ทำให้เกิดความแน่นอน ทำให้สิ่งของ ทำงานร่วมกันได้ ทำให้วัตถุต่างๆมีคุณสมบัติที่ แน่นอน ทั้งนี้ ต้องเกิดจากการสร้างข้อกำหนด (specifications) ที่สามารถนำมาสอบเทียบได้ ลักษณะการสร้างมาตรฐาน มาตรฐานโดยปริยาย (Defacto standard) มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มาตรฐานที่บังคับ โดยกฎระเบียบ (Dejury standards) มาตรฐานที่มีการประกาศใช้บังคับ ( หรือใช้อ้างอิง ) โดยหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน

4 Open Standards Checklist การสร้างและจัดการ – ต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือผูกขาดโดยผู้หนึ่งผู้ใด – มีกระบวนการสร้างมาตรฐานที่เปิดเผย โปร่งใส – เป็นมาตรฐานที่ผู้มีส่วนร่วมส่วนใหญ่ให้การรับรอง ทั้งนี้ ไม่ จำเป็นใดๆที่จะต้องเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลรับรอง การใช้งานและสิทธิ์การใช้ – ทำงานได้อิสระบนระบบปฏิบัติการหลายระบบได้ – เป็นมาตรฐานที่เปิดเผย และหานำมาอ่านได้ทั่วไป – นำมาพัฒนาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาต หรือมีค่าใช้จ่าย น้อยมาก

5 3 Difference Aspects Open Standards Open Formats Open Source ODF, JPEG, MPEG TCP/IP, HTTP, SSL, SMTP, MIME, W3C, IMAP, LDAP, XML, Unicode, SQL, UDDI, SOAP,ISO 3166, IEEE802.1X OpenXMLOSS

6 6 หลักการในการสร้าง Framework หลักการ มีความ เป็นกลาง คุ้มครอง ทรัพย์สิน ทางปัญญา ผลักดัน ภาค อุตสาหกรรม

7 Open Standards Roadmap Open Standards Development Open Standards Development Open Standards Policies Open Standards Policies Open Standards Based Procurement Open Standards Based Procurement Interoperability Framework Interoperability Framework

8 8 การพัฒนา ICT ด้วยมาตรฐานเปิด มาตรฐานเปิด คือแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ การคิด และต่อเติมให้เกิด นวัตกรรม (innovation) การพัฒนาโดยการต่อยอด ก่อให้เกิด การร่วมแรงร่วมใจ (collaboration) การทำงานเป็นทีมหรือหลายทีม ตามมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิด Interoperability โครงการ Open Source ช่วยให้มีการพัฒนาที่เร็วขึ้น

9

10 Thank you for your attention. http://www.nectec.or.th http://www.nstda.or.th NECTEC is the founder of ThaiSarn, Software Park, Internet Thailand, SchoolNet, ThaiCERT, PTEC, TMEC, HAII and GITS

11 ข้อมูลเพิ่มเติม

12 12 ตัวอย่างมาตรฐานโดยปริยาย (Defacto standard) ในวงการ ICT ปัจจุบัน ได้แก่ Windows, PDF, MS- Office, GSM, GIF ฯลฯ บางครั้ง เป็นไปตามผลิตภัณฑ์หนึ่งใดที่เด่น หรือวิธีการ บริการใด ที่เป็นที่นิยมใช้เหมือนๆกันอย่างแพร่หลาย เช่น – จะซื้อผงซักฟอก พูดว่า ซื้อแฟ้บ – ซื้อ Microsoft Windows ได้แถม Internet Explorerer และ Media Player – จะสอนให้ใช้ Word Processor พูดว่าสอน Word ®TM – คนไทยกว่า 70% ใช้ google ค้นหาข้อมูลใน อินเทอร์เน็ต – เมื่อนำเสนอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พูดกันว่า ฉันจะใช้ PowerPoint – แฟ้มข้อมูลประเภท.DOC.PPT.XLS เป็น แฟ้มข้อมูลที่รู้จักกันทั่วไป

13 13 ตัวอย่างมาตรฐานที่บังคับโดย กฎระเบียบ (Dejury standards) ส่วนใหญ่ ทำขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทย ต้องใช้งานได้กับไฟที่มี แรงดัน 220V AC 50 Hz การเดินสายไฟฟ้าในอาคารที่ประเทศอังกฤษ บังคับให้มี การเดินสายดินเป็นสายที่สามสำหรับเต้าเสียบไฟทุกเต้า คอมพิวเตอร์ที่ราชการไทยจัดซื้อ ต้องทำงานกับ รหัสอักขระไทย ตามมาตรฐาน มอก.620-2533 และมี แป้นพิมพ์ภาษาไทย ตรงตามมาตรฐาน มอก 820-2538

14 14 การจัดตัวอักษรบนแป้น ตาม มอก.820-2531

15 ตัวอย่างหน่วยงานมาตรฐานสากล ISO - International Organization for Standardization จัดได้ว่าเป็นหน่วยงานกลางที่มี ความสำคัญที่สุดในการจัดทำมาตรฐาน นานาชาติ สำหรับประเทศต่างๆ ใช้ ร่วมกัน OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน โดยเน้น มาตรฐานเกี่ยวกับ e-Business ซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นมาตรฐานของ XML และ Web Services CCITT - The International Telegraph and Telephone Consultative Committee กำหนดมาตรฐานเฉพาะด้าน โทรคมนาคม เพราะเป็นองค์กรภายใต้ ITU (International Telecommunications Union) ของ สหประชาชาติ ระดับนานาชาติระดับภูมิภาค ECMA - European Computer Manufacturers Association ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานเฉพาะด้าน ได้แก่ Information Communication Technology (ICT) และ Consumer Electronics (CE) หน่วยงานหลายชาติ IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานเฉพาะด้านโดย เน้นเรื่อง telecommunications, information technology และ power generation องค์กรระดับชาติ สมอ. - สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานของประเทศ และเป็นสมาชิกของ ISO เพื่อทำหน้าที่ รับรองมาตรฐานสากลของ ISO ความร่วมมือภาคเอกชน OSF - Open Software Foundation มีผู้ประกอบการต่างๆ หลายสิบแห่งเป็น สมาชิก รวมทั้งยักษ์ใหญ่ IBM,HP และ Digital กลุ่ม OSF มีอิทธิพลสำคัญต่อการ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์แบบ ' ระบบเปิด

16 กระบวนการทั่วไปในการจัดทำมาตรฐาน Source: Interorganisational Standard, Physica-Verlag, A Springer Company Development Generate Compromise Merge Split Block Sabotage Switch Quit Specification Competing Specification Adopting Adopt Switch Reject Wait Standard

17 ตัวอย่างมาตรฐานเปิดที่เราใช้อยู่ JPEG file format HTML (W3C) TCP/IP (Internet) JAVA Unicode, ISO10646 Posix มอก. 620, มอก.820 MPEG, MP3, MP4 Joint Photographic Expert Group CERN  WWW Consortium (W3C) Internet Engineering Taskforce (IETF) เริ่มที่ Sun Microsystems   เวที สาธารณะ ISO สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Motion Picture Expert Group หมายเหตุ PDF GIF DOC PPT XLS ยังถือกันว่าไม่เป็นมาตรฐานเปิด (PDF เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพราะแจกโปรแกรมฟรี)

18 Open Source ทำให้เกิดการใช้ Open Standards ในวงกว้าง Source: RoadMap For Open ICT Ecosystems Berkman Center for Internet and Society, Harvard Law School

19 Distinguishing Open Standards from Open Source Open source software should be clearly distinguished from open standards. Open standards can be implemented by both proprietary and open source software. Availability of source code does not make an open standard. The marketplace provides the best evidence of the successful adoption of a standard. Source: Technology Standards & Interoperability – Why We Should Care About Them Business Software Alliance, February 2006

20 Open Standards Proprietary Standards Commercial Software Free and Open Source Software TCP/IP, HTTP, SSL, SMTP, MIME, W3C, IMAP, LDAP, XML, Unicode, SQL, UDDI, SOAP, JPEG, MPEG, ISO 3166, IEEE802.1X ZIP, GIF.DOC,.PPT ODF, Java, PDF Open XML Open vs Proprietary Standards

21 21 ระบบนิเวศทาง ICT (ICT Ecosystem) Ecosystem หมายถึงการที่หลายสิ่งหลายอย่าง มาอยู่ร่วมกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกัน ( ปกติ เรา มักหมายถึงระบบนิเวศ ของสิ่งแวดล้อม ) เมื่อนำมาใช้เป็น ICT Ecosystem เราหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล โปรแกรม ระบบสื่อสาร และคน ซึ่งมาจากหลายบริษัท หลายประเทศ แต่ สามารถมาทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ในระบบนิเวศ มีทั้งของดีและของไม่ดี มีทั้งถนน เปิด และบ้านที่ปิดมิดชิด ระบบนิเวศที่ดี คือทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ไม่มีผู้ใดปล่อยมลภาวะออกมาให้ผู้อื่น เดือดร้อน หรือเกิดโรคระบาด

22 มาตรฐานเปิดนำไปสู่ ICT Ecosystem หลักการนำทางของ ICT Ecosystem ต้องทำงานร่วมกันได้ (Interoperable) คิดจากผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centric) สร้างความร่วมมือ (Collaborative) ยั่งยืน (Sustainable) ปรับดัวได้ (Flexible)


ดาวน์โหลด ppt Open Standard Framework and Policy โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) National Science and Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google