งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์. ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน ตนเองทำ app เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ โดยใช้ Json ผ่าน google Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์. ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน ตนเองทำ app เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ โดยใช้ Json ผ่าน google Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์

2 ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน ตนเองทำ app เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ โดยใช้ Json ผ่าน google Service ที่มีให้ใช้งาน มีการใช้สมุดบันทึกประจำวัน

3 ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน มีหัวข้อตามที่อาจารย์สอนเรื่องใดบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ 1. เรื่อง Notification 2. เรื่อง OnClickListener 3. เรื่อง Drawing 4. เรื่อง Save Data 5. เรื่อง HTTP Req Json 6. เรื่อง การสร้าง Building Android Project: Compilation and Run คิดเป็น 80 % จากเรื่องที่ไม่ได้ทำคือ 1.GPS&Maps 2. SaveViaBundle 3.Media Playing มีหัวข้อที่อาจารย์ไม่ได้สอนไหม ไม่มีในส่วนนั้นครับ

4 ระยะเวลาการในการดำเนินงาน ลำ ดับ กิจกรรม 1717 1818 1919 2020 21212 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 30 1 วางแผนการดำเนินงาน 1.1 เริ่มศึกษา json 1.2 เริ่มดูตัวอย่างของ app อื่น 2 ลงการ coding 2.1 เริ่มทำการเชื่อมต่อหน้าต่อหน้า 2.2 เริ่มทำการ Loadjson 2.3 เริ่มทำการแบ่งหมวดสภาพ อากาศภาคแต่ละภาค เดือน กันยายน

5 ระยะเวลาการในการดำเนินงาน ลำดับกิจกรรม 1234567891011121314 1 จัดการฟังก์ชั่นการ บันทึก 1.1 ลงมือ coding 1.2 ทดสอบการบันทึก 2 ทำการ EevetHandder 2.1 ลงมือ coding 2.2 ทดสอบทดลองการใช้ 3. ลองมาให้เพื่อนๆ ทดลองหา bug 3.1 ทำการแก้ไข bug ที่เกิด เดือน ตุลาคม


ดาวน์โหลด ppt Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์. ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน ตนเองทำ app เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ โดยใช้ Json ผ่าน google Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google