งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์

2 ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน
ตนเองทำ app เกี่ยวกับการดึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ โดยใช้ Json ผ่าน google Service ที่มีให้ใช้งาน มีการใช้สมุดบันทึกประจำวัน

3 ต้นแบบของโปรแกรมที่จะทำการทำงาน
มีหัวข้อตามที่อาจารย์สอนเรื่องใดบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ 1. เรื่อง Notification 2. เรื่อง OnClickListener 3. เรื่อง Drawing 4. เรื่อง Save Data 5. เรื่อง HTTP Req Json 6.เรื่อง การสร้าง Building Android Project: Compilation and Run คิดเป็น 80 % จากเรื่องที่ไม่ได้ทำคือ GPS&Maps SaveViaBundle Media Playing มีหัวข้อที่อาจารย์ไม่ได้สอนไหม ไม่มีในส่วนนั้นครับ

4 ระยะเวลาการในการดำเนินงาน
เดือน กันยายน ลำดับ กิจกรรม 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 วางแผนการดำเนินงาน 1.1 เริ่มศึกษา json 1.2 เริ่มดูตัวอย่างของappอื่น 2 ลงการ coding 2.1 เริ่มทำการเชื่อมต่อหน้าต่อหน้า 2.2 เริ่มทำการ Loadjson 2.3 เริ่มทำการแบ่งหมวดสภาพอากาศภาคแต่ละภาค

5 ระยะเวลาการในการดำเนินงาน
เดือน ตุลาคม ลำดับ กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 จัดการฟังก์ชั่นการบันทึก 1.1 ลงมือ coding 1.2 ทดสอบการบันทึก ทำการ EevetHandder 2.1 2.2 ทดสอบทดลองการใช้ 3. ลองมาให้เพื่อนๆ ทดลองหา bug 3.1 ทำการแก้ไข bugที่เกิด


ดาวน์โหลด ppt Being Weather Twin By สรธิญ ชลารักษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google