งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์ หน้าบริหาร -- Username: ??? Password: ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์ หน้าบริหาร -- Username: ??? Password: ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์ หน้าบริหาร -- http://www.thaiprddc.org/ewtadmin/ http://www.thaiprddc.org/ewtadmin/ Username: ??? Password: ???

2 เว็บไซต์ปัจจุบันของ ThaiPRDDC

3 หน้าเว็บไซต์ของ Blog ท่าน

4 สมมติเลือกเป็นกรมอนามัย

5 เมนูที่มีอยู่ •About us •Report - Proposal project - Quarterly report - Annual report •Publication •Service

6 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการอัพเดทหน้าเว็บ blog •การบริหารข่าวจากเครื่องมือ Article Management •ระบบปฏิทิน •ระบบบริหารเมนู

7 การบริหารหน้า About Us คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management 1.คลิกที่ชื่อหน่วยงาน 2.คลิกเพิ่มข่าว (หัวข้อคือ About us หรือ เกี่ยวกับเรา) 3.ที่ Link ให้คลิกเลือก Template 4.คลิกที่กล่องสีชมพูเพื่อใส่ข้อความและคลิกปุ่มบันทึก 5.ใส่รูป (หากมี) – คลิกปุ่ม browse และเลือกรูปที่ต้องการและคลิกปุ่ม upload 6.คลิกปุ่ม save & exit

8 การบริหารหน้า Report, publication, service คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management 1.คลิกกลุ่มข่าว “Report” 2.คลิกกลุ่มข่าวย่อย “Proposal project” 3.คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” 4.ใส่หัวข้อข่าว เช่น โครงการอิ่มอุ่นของน้องๆ เป็นต้น 5.ดูที่ link ของข่าว -หากเป็นการคลิก link ไปดูรายละเอียดเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ URLใน ช่อง -หากเป็นการให้ download เอกสารให้คลิกปุ่ม browse เพื่อนำเข้า ไฟล์ที่ต้องการ (doc,pdf,rar,xls เท่านั้น) 6.คลิกปุ่ม Submit 7.คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย

9 การบริหารหน้า Report, publication, service กรณีเลือก Template คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management 1.คลิกกลุ่มข่าว “Report” 2.คลิกกลุ่มข่าวย่อย “Proposal project” 3.คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” 4.ใส่หัวข้อข่าว เช่น โครงการอิ่มอุ่นของน้องๆ เป็นต้น 5.ดูที่ link ของข่าว – คลิกเลือก Template -Template รูปแบบ editor -Template รูปแบบ Block 6.คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย 7.เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save & Exit

10 ระบบปฏิทิน •การสร้างปฏิทินกิจกรรม Tools >> Calendar Management - เพิ่มกิจกรรม ใส่ข้อมูลอะไรบ้าง 1. ชื่อกิจกรรม 2. เลือกหมวดกิจกรรม 3. ใส่รายละเอียดของกิจกรรมตามต้องการ 4. กำหนดวันที่ (เริ่มและสิ้นสุด) 5. เอาเครื่องหมายถูกออก (เฉพาะบุคคล) 6. คลิกปุ่ม “ส่ง” ผลลัพธ์ที่ได้: ปฏิทินกิจกรรม

11 ระบบบริหารเมนู การแก้ไขเมนู 1. Tools >> Menu Management 2. ใส่ชื่อเมนูที่ต้องการแก้ไข 3. ใส่โครงสร้างเมนูที่ต้องการ (เช่น เกี่ยวกับเรา, วิสัยทัศน์, ติดต่อเรา) 4. กำหนดเชื่อมโยงเมนู ผลลัพธ์ที่ได้: เมนูหลักของเว็บไซต์

12 แบบฝึกหัด menu หลัก About us •menu ย่อย – ประวัติ/วิสัยทัศน์ •menu ย่อย – การศึกษา/ดูงาน


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์ หน้าบริหาร -- Username: ??? Password: ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google