งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์
หน้าบริหาร -- Username: ??? Password: ???

2 เว็บไซต์ปัจจุบันของ ThaiPRDDC

3 หน้าเว็บไซต์ของ Blog ท่าน

4 สมมติเลือกเป็นกรมอนามัย

5 เมนูที่มีอยู่ About us Report - Proposal project - Quarterly report
- Annual report Publication Service

6 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการอัพเดทหน้าเว็บ blog
การบริหารข่าวจากเครื่องมือ Article Management ระบบปฏิทิน ระบบบริหารเมนู

7 การบริหารหน้า About Us
คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management คลิกที่ชื่อหน่วยงาน คลิกเพิ่มข่าว (หัวข้อคือ About us หรือ เกี่ยวกับเรา) ที่ Link ให้คลิกเลือก Template คลิกที่กล่องสีชมพูเพื่อใส่ข้อความและคลิกปุ่มบันทึก ใส่รูป (หากมี) – คลิกปุ่ม browse และเลือกรูปที่ต้องการและคลิกปุ่ม upload คลิกปุ่ม save & exit

8 การบริหารหน้า Report, publication, service
คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management คลิกกลุ่มข่าว “Report” คลิกกลุ่มข่าวย่อย “Proposal project” คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” ใส่หัวข้อข่าว เช่น โครงการอิ่มอุ่นของน้องๆ เป็นต้น ดูที่ link ของข่าว หากเป็นการคลิก link ไปดูรายละเอียดเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ URLในช่อง หากเป็นการให้ download เอกสารให้คลิกปุ่ม browse เพื่อนำเข้าไฟล์ที่ต้องการ (doc,pdf,rar,xls เท่านั้น) คลิกปุ่ม Submit คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย

9 การบริหารหน้า Report, publication, service กรณีเลือก Template
คลิกเลือกเมนู Tools >> Article Management คลิกกลุ่มข่าว “Report” คลิกกลุ่มข่าวย่อย “Proposal project” คลิกปุ่ม “เพิ่มข่าว” ใส่หัวข้อข่าว เช่น โครงการอิ่มอุ่นของน้องๆ เป็นต้น ดูที่ link ของข่าว – คลิกเลือก Template Template รูปแบบ editor Template รูปแบบ Block คลิกปุ่ม OK หากต้องการแสดงข้อความหรือข่าวนี้ที่เว็บไซต์เลย เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save & Exit

10 ระบบปฏิทิน การสร้างปฏิทินกิจกรรม Tools >> Calendar Management
- เพิ่มกิจกรรม ใส่ข้อมูลอะไรบ้าง 1. ชื่อกิจกรรม 2. เลือกหมวดกิจกรรม 3. ใส่รายละเอียดของกิจกรรมตามต้องการ 4. กำหนดวันที่ (เริ่มและสิ้นสุด) 5. เอาเครื่องหมายถูกออก (เฉพาะบุคคล) 6. คลิกปุ่ม “ส่ง” ผลลัพธ์ที่ได้: ปฏิทินกิจกรรม

11 ระบบบริหารเมนู การแก้ไขเมนู 1. Tools >> Menu Management
2. ใส่ชื่อเมนูที่ต้องการแก้ไข 3. ใส่โครงสร้างเมนูที่ต้องการ (เช่น เกี่ยวกับเรา, วิสัยทัศน์, ติดต่อเรา) 4. กำหนดเชื่อมโยงเมนู ผลลัพธ์ที่ได้: เมนูหลักของเว็บไซต์

12 แบบฝึกหัด menu หลัก About us menu ย่อย – ประวัติ/วิสัยทัศน์


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมการบริหารเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google