งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blackmores Bilberry 1 จัดทำโดย 54160383 นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์ 54160272 นายสัตยา อิ่มทอง 54160384 นายวัชรกร เดชะบุญ 54160399 นายสรรบุญ ศิริมนาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blackmores Bilberry 1 จัดทำโดย 54160383 นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์ 54160272 นายสัตยา อิ่มทอง 54160384 นายวัชรกร เดชะบุญ 54160399 นายสรรบุญ ศิริมนาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blackmores Bilberry 1 จัดทำโดย 54160383 นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์ 54160272 นายสัตยา อิ่มทอง 54160384 นายวัชรกร เดชะบุญ 54160399 นายสรรบุญ ศิริมนาทร 53080074 นายทรงวุฒิ การะเกต

2 หั วข้อในการนำเสนอ Bilberry คืออะไร ความปลอดภัย มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ประโยชน์ของ Bilberry วิธีรับประทาน ข้อควรระวัง ราคา 2

3 B ilberry คืออะไร ? สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี เหมาะสำหรับคนใช้ สายตาเยอะ ให้คุณประโยชน์จากสารสกัดบิลเบอร์รีให้ สารสำคัญแอนโธไซยาโนไซด์ 8.1 มิลลิกรัมต่อเม็ด จาก สารสกัดบิลเบอร์รี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้สายตาในการ ทำงานหนักตลอดทั้งวัน หรือผู้ที่ต้องการบำรุงสายตาให้มี อายุการใช้งานที่ยืนยาว 3

4 ค วามปลอดภัย รับรองความปลอดภัยด้านการผลิตจาก อย. เลขที่ อย. 10-3- 08338-1-0017 และได้รับการรับรองจากมาตรฐาน GMP FDA. No. ฆอ. 1652/2555 4 ข้อมูลจาก http://fdaolap.fda.moph.go.th/

5 ส่ วนประกอบ บิลเบอร์รี่ ประกอบด้วยไฟโตนิวเทรียนท์จำนวนมาก แต่ สารสำคัญที่มีประโยชน์คือ กลุ่มแอนโธไซยาโนไซด์ (Anthocyanosides) พบได้ในพืชที่มีสีแดง ม่วง จนถึงน้ำเงิน แอนโธไซยาโนไซด์มีสูตรโครงสร้างและการทำงานคล้ายสาร กลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) จึงให้ฤทธิ์ต้านออกซิ เดชั่นและฤทธิ์ทางด้านอื่น ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย สารสกัดจากผลบิลเบอร์รี่ 25 มก. เทียบเท่าผลบิลเบอร์รี่สด 2500 มก. ( ปรับมาตรฐานให้มีสารแอนโธ ไซยาโนไซด์ 8.1 มิลลิกรัม ) 5

6 บิ ลเบอร์รี่ มีประโยชน์ดังนี้ เพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นในที่มืด ช่วยลดระยะเวลาในการ ปรับแสงจากสว่างไปสู่ที่มืดหรือที่มีแสงสลัวได้เร็วขึ้น เพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็นในที่มืด ช่วยลดระยะเวลาในการ ปรับแสงจากสว่างไปสู่ที่มืดหรือที่มีแสงสลัวได้เร็วขึ้น การมองเห็นภาพคมชัดขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เอนไซม์หลายตัวที่อยู่ภายในจอประสาทตา (Retina) ทำให้เห็น ภาพชัดเจนขึ้น การมองเห็นภาพคมชัดขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เอนไซม์หลายตัวที่อยู่ภายในจอประสาทตา (Retina) ทำให้เห็น ภาพชัดเจนขึ้น ลดความเสี่ยงของการตาบอด ช่วยลดปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญ กับแสงสว่างจ้ามากๆ หรือแสงแฟลช ซึ่งสามารถทำลายจอ ประสาทตาจนอาจทำให้ตาบอดได้ ลดความเสี่ยงของการตาบอด ช่วยลดปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญ กับแสงสว่างจ้ามากๆ หรือแสงแฟลช ซึ่งสามารถทำลายจอ ประสาทตาจนอาจทำให้ตาบอดได้ มีผลดีต่อเนื้อเยื่อที่มีเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงจำนวนมาก เช่น จอ ประสาทตา (Retina) มีผลดีต่อเนื้อเยื่อที่มีเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงจำนวนมาก เช่น จอ ประสาทตา (Retina) ระบบหลอดเลือดดำและไต เป็นต้น 6

7 เ หมาะสำหรับ ? ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ผู้ที่ทำงานที่มีความละเอียดมาก หรือใช้สายตามาก จนทำให้เกิด อาการตาล้าจากการใช้สายตาอย่างหนัก เช่น นักเรียน นักศึกษา นักบิน ผู้ที่ทำงานที่ต้องขับรถเป็นประจำฯลฯ ผู้ที่ทำงานที่มีความละเอียดมาก หรือใช้สายตามาก จนทำให้เกิด อาการตาล้าจากการใช้สายตาอย่างหนัก เช่น นักเรียน นักศึกษา นักบิน ผู้ที่ทำงานที่ต้องขับรถเป็นประจำฯลฯ ผู้ที่ทำงานกลางแสงแดดจ้า หรือในที่มีแสงน้อย ผู้ที่ทำงานกลางแสงแดดจ้า หรือในที่มีแสงน้อย ผู้ที่มีอาการตาบอดกลางคืน หรือเริ่มมีความผิดปกติในการมองใน ที่มืด หรือที่ที่มีแสงสว่างน้อย ผู้ที่มีอาการตาบอดกลางคืน หรือเริ่มมีความผิดปกติในการมองใน ที่มืด หรือที่ที่มีแสงสว่างน้อย 7

8 ข้ อมูลเพิ่มเติม วิธีรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร ข้อควรระวัง เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ราคา ขนาด 60 เม็ด ราคา 730 บาท 8

9 ขอบคุณค่ะ / ครับ 9


ดาวน์โหลด ppt Blackmores Bilberry 1 จัดทำโดย 54160383 นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์ 54160272 นายสัตยา อิ่มทอง 54160384 นายวัชรกร เดชะบุญ 54160399 นายสรรบุญ ศิริมนาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google