งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [#14] การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [#14] การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [#14] การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager

2 2 การสร้างระบบการจัดการไฟล์ บน Web Browser การสร้างระบบการจัดการไฟล์บน Web Browser ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการ พัฒนาเว็บในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำ ให้มีการจัดการข้อมูลได้งานขึ้น ไม่ จำเป็นต้องทำงานที่ Server โดยตรง การจัดการไม่ว่าจะเป็นการ Upload ไฟล์ การสร้างโฟลเดอร์ ลบไฟล์ และการ ลบโฟลเดอร์ เป็นต้น แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าใช้แบบการ FTP

3 3 หน้าจอการใช้ File Manager

4 4 การกำหนดโฟลเดอร์ของ File Manager ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ File Manager ภายใต้ Web ของเรา เช่น MyWeb Image Filenamager Img Webboard Vote ** ซึ่งเมื่อโปรแกรมนี้ทำงานจะสามารถจัดการได้ทั้งโฟลเดอร์ MyWeb สร้างขึ้นมาใหม่ และมีโฟลเดอร์ รูปภาพ IMG ด้วย

5 5 การทำให้นำไฟล์ที่ Download มา ทดลองดู เมื่อเรา Copy ลงมาแล้วตัวที่สำคัญคือไฟล์ 5 ไฟล์ และมี Folder 1 โฟลเดอร์ ไฟล์ได้แก่ mainFileManager.asp หน้าจอหลัก addFileManager.asp การ add ไฟล์ setFolder.asp การสร้าง Folder functions.asp ฟังชั่นสนับสนุน UPLOAD.asp สำหรับ upload ไฟล์ขึ้น Server ซึ่งนิสิตควรสร้างตัวแปร Session มากำหนดการใช้ ไฟล์ก่อนที่จะให้ทำงาน เพราระบบนี้มีความสำคัญ มา ถ้าคนอื่นเข้ามาได้ อาจทำความเสียหายให้กับ ระบบได้

6 6 ให้แทรก code ใน MainFilemanager.asp เช่น “Admin” then Response.redirect (“../index.asp”) end if %> : ‘ เป็นการตรวจสอบว่าถ้า admin ไม่ได้ Login เข้ามาให้กลับไปหน้าแรก นิสิตลองไล่ขั้นตอนการทำงานดู เราสามารถ ปรับเปลี่ยนหน้าจอหลักที่ไฟล์ MainFilemanager.asp ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [#14] การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google