งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager
ASP [#14] การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager

2 การสร้างระบบการจัดการไฟล์บน Web Browser
การสร้างระบบการจัดการไฟล์บน Web Browser ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเว็บในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้มีการจัดการข้อมูลได้งานขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ Server โดยตรง การจัดการไม่ว่าจะเป็นการ Upload ไฟล์ การสร้างโฟลเดอร์ ลบไฟล์ และการลบโฟลเดอร์ เป็นต้น แต่มีความปลอดภัยน้อยกว่าใช้แบบการ FTP

3 หน้าจอการใช้ File Manager

4 การกำหนดโฟลเดอร์ของ File Manager
ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ File Manager ภายใต้ Web ของเรา เช่น MyWeb Image Filenamager Img Webboard Vote ** ซึ่งเมื่อโปรแกรมนี้ทำงานจะสามารถจัดการได้ทั้งโฟลเดอร์ MyWeb สร้างขึ้นมาใหม่ และมีโฟลเดอร์ รูปภาพ IMG ด้วย

5 การทำให้นำไฟล์ที่ Download มาทดลองดู
เมื่อเรา Copy ลงมาแล้วตัวที่สำคัญคือไฟล์ 5 ไฟล์ และมี Folder 1 โฟลเดอร์ ไฟล์ได้แก่ mainFileManager.asp หน้าจอหลัก addFileManager.asp การ add ไฟล์ setFolder.asp การสร้าง Folder functions.asp ฟังชั่นสนับสนุน UPLOAD.asp สำหรับ upload ไฟล์ขึ้น Server ซึ่งนิสิตควรสร้างตัวแปร Session มากำหนดการใช้ไฟล์ก่อนที่จะให้ทำงาน เพราระบบนี้มีความสำคัญมา ถ้าคนอื่นเข้ามาได้ อาจทำความเสียหายให้กับระบบได้

6 ให้แทรก code ใน MainFilemanager.asp
เช่น <%If Session(“StaAdmin”)<>“Admin” then Response.redirect (“../index.asp”) end if %> : ‘ เป็นการตรวจสอบว่าถ้า admin ไม่ได้ Login เข้ามาให้กลับไปหน้าแรก นิสิตลองไล่ขั้นตอนการทำงานดู เราสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอหลักที่ไฟล์ MainFilemanager.asp ได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการไฟล์ผ่านเว็บ ด้วย File Manager

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google