งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS Time Create Shortcut :07 FTP : File Transfer Protocol Parisgawin Nakwari : 19 June 2013 Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS Time Create Shortcut :07 FTP : File Transfer Protocol Parisgawin Nakwari : 19 June 2013 Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS Time Create Shortcut :07 FTP : File Transfer Protocol Parisgawin Nakwari : 19 June 2013 Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang information technology &

2 FTP : File Transfer Protocol เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ upload/download มีประโยชน์มาก สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องลูก (FTP Client) กับเครื่องที่เป็นเครื่องให้บริการ (FTP Server) โดยเครื่อง FTP Client อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันทั่วไป ส่วนเครื่อง FTP Server ก็อาจจะเป็นเครื่อง PC ธรรมดาจนถึงเครื่องที่มีสมรรถภาพสูง Create Shortcut การสร้าง Shortcut มีประโยชน์กับ File งาน ที่จำเป็นและมี ความสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่เราจะติดนิสัย ชอบนำงานที่จำเป็นสำคัญ หรือใช้บ่อยๆไว้ที่หน้า Desktop เมื่อมีการผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ (OS) เครื่องอาจจะ Boot ไม่ได้ หรือ เผลอลบงานบนหน้า Desktop จาก Virus อาจจากเหตุสุดวิสัยทำให้งานหายไป จึงแนะนำการใช้ประโยชน์ ของการ ใช้งาน Shortcut บท นำ PREVIOUS

3 FTP : File Transfer Protocol 1. ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น 2. สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งอื่น เข้ามาใช้ เช่น ข้อมูล ข่าวสารประจำวัน บทความ ข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น 3. สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปรับข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของการ ดำเนินงาน PREVIOUS Create Shortcut 1. เพื่อความปลอดภัยของไฟล์งานและเป็น ระเบียบ 2. สะดวกในการนำไฟล์งานกลับมาใช้ เมื่อระบบมี การทำงานผิดปกติ

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน PREVIOUS FTP : File Transfer Protocol 1. ดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ อำนวยความสะดวกใน งานตัวเอง 2. เรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ใน องค์กรส่วนรวม 3. ปรึกษาขอคำชี้แนะจาก ผู้มีประสบการณ์ Create Shortcut 1. เก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสะดวกในการใช้งาน 2. ศึกษาคำสั่งใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกใน รูปแบบงานต่างๆ

5 PREVIOUS ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน FTP : File Transfer Protocol 1. ลดขั้นตอน และระยะเวลาของการดำเนินงาน 2. ข้อมูลของต้นทางและปลายทาง มีความถูกต้อง และตรงกัน 3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เป็นประโยชน์ อำนวยความ สะดวกกับงาน Create Shortcut 1. ทำให้ไฟล์งานถูกจัดเก็บเป็นระบบระเบียบ ง่าย ต่อการนำมาใช้งาน 2. ไฟล์งานมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งของ ข้อมูล

6 FTP User: Pass: User: Pass: User: Pass: User: Pass: ftp://161.246.37.250 User : user Pass : user

7 ? Program FileZilla PREVIOUS

8 ? ขั้นตอนการ ติดตั้ง FileZilla PREVIOUS

9 ? สาธิตการใช้งาน FileZilla PREVIOUS

10 ? Create Shortcut PREVIOUS

11 ? Menu optionCommand Shut downshutdown.exe /s /t 00 Restartshutdown.exe /r /t 00 Log offshutdown.exe /l Sleep or Hibernaterundll32.exe powrprof.dll,SetSuspen dState Lockrundll32.exe user32.dll,LockWorkSta tion Switch usertsdiscon.exe คำสั่ง การสร้าง

12 PN IT Lib kmitl. Good Luck and See You.


ดาวน์โหลด ppt KS Time Create Shortcut :07 FTP : File Transfer Protocol Parisgawin Nakwari : 19 June 2013 Central Library King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google