งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การคิดนอกกรอบและ ทำงานเป็นทีม ) โดย ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การคิดนอกกรอบและ ทำงานเป็นทีม ) โดย ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การคิดนอกกรอบและ ทำงานเป็นทีม ) โดย ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

3 Change Agent

4 “ Vision is the art of seeing things invisible” JonathanSwift Jonathan Swift

5 Jack Welch Change before we are forced to change forced to change

6 Jack Welch ระบบราชการ   กลัวการเปลี่ยนแปลง   เกลียดความเรียบง่าย   ไม่ชอบความรวดเร็ว

7 NO MEASUREMENT NO MANAGEMENT

8 PROFESSIONAL MANAGEMENT 1. Performance Report 2. Pay for Performance 3. Performance Measurement 1. Performance Report 2. Pay for Performance 3. Performance Measurement

9 “ If you want small changes, work on your behavior; if you want quantum leap changes, work on your paradigms. “ “ ถ้าท่านต้องการ การ เปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อย จง เปลี่ยนที่พฤติกรรมของท่าน แต่ถ้าท่านต้องการการ เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด จงเปลี่ยนที่กรอบความคิดของ ท่าน ” Stephen R. Covey

10 VS Outside in Approach Outside in Approach Inside Out Approach Inside Out Approach

11 มองกว้างคิดไกลใฝ่สูง พระธรรมปิฏก

12 Organization Culture - Innovation - Creativity - Self Learning - Core Competency - Informal Working

13 KEY SUCCESS FACTORS OF HRM HRM 1. HOW TO RECRUIT 2. HOW TO UTILIZE 3. HOW TO RETAIN

14

15 Conflict Conflict Internal Rivalry Internal Rivalry People Management People Management Communication Communication Direction and Strategy Direction and Strategy

16 Thinker and Doer Thinker and Doer Centralization and Decentralization Centralization and Decentralization Subjective and Quantitative Subjective and Quantitative Risk and Opportunity Risk and Opportunity Left Brain and Right Brain Left Brain and Right Brain

17 Process and Result Process and Result Rewards and Punishment Rewards and Punishment Fact and Perception Fact and Perception Personal and Principle Personal and Principle Structure and Culture Structure and Culture

18 ผู้นำ 1. ผู้เสียสละ 2. ผู้รับใช้ 3. ผู้ให้ 4. ผู้ที่นั่งในหัวใจผู้อื่น

19 ผู้บริหาร 1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 2. ผู้มีอำนาจเต็มในตำแหน่ง หน้าที่ของตน

20 สุดยอดผู้นำ ( Top Leader ) คุณลักษณะ 10 ประการ 1. ความสามารถในการวางแผน ยุทธศาสตร์ 2. ทักษะในการสื่อสาร 3. ความสามารถในการควานหา คนเก่งมาร่วมทีม 4. สามารถพัฒนา แสวงหา นวัตกรรม 5. มุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่วางไว้ใน กรอบเวลาที่กำหนด

21 6. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจ ที่ทำเป็นอย่างดี 7. เป็นแบบอย่างให้คนอื่น ลอกเลียนแบบ 8. มีจริยธรรมทางธุรกิจ 9. รอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 10. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทัน กับโลกการเปลี่ยนแปลง

22 Vision Change Change New Established Historical Success Historical Success Culture Culture A Complementary Leadership Management

23 Flexibility x Speed x Vision experience

24 StrategicLeadership(Head) Visionary Enabler Inspirational Inspirational Leadership Leadership (Heart) (Heart) Inspiring Enabler Characteristic(Trust) Role Model Performance Performance Leadership Leadership (Hands) (Hands) Coaching Enabler Source: Adapted from Dr. John Nichols American Management Associate

25 The 5E Leader Model Jack Welch, the former CEO of General Electric (GE) EthicsEnergy EdgeExecutes Energizes

26 Ethics Standards of behavior our society accepts

27 Energy Drive Embraces Change

28 Energize Vision Sparks Others

29 Edge Strong Competitor Make Difficult Decision Innovation

30 Execution Delivers Results Consistent Performer Measurement

31 สาเหตุที่ทำให้องค์กรขาดพลัง 1. ใช้หลักเหตุผลเพียง อย่างเดียว 2. ขาดความรักความผูกพันต่อกัน ( ขาดพฤติกรรมองค์กร )

32 ต้องเข้าใจความ หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้ง ๆ ไม่ เหมือนกัน อยู่ในโลกของความเป็นจริง เห็นคนที่เห็น ต่างจากเรา ไม่โกรธไม่หงุดหงิด ความหลากหลายเป็นความงาม เป็นธรรมชาติ ความหลากหลายทำให้เกิดความมั่นคงเช่น เกษตรผสมผสาน

33

34

35

36

37 โครงกระดูกที่ 1 ( หญิง ) ก่อนนี้สวยรวยเสน่ห์ทั้ง เก๋ไก๋ สบตาชายแทบม้วย ด้วยความหลง แย่งชิงกันคิดว่าฉันจะ ดำรง เดี๋ยวนี้คงเหลือซาก ฝากท่านดู โครงกระดูกที่ 1 ( หญิง ) ก่อนนี้สวยรวยเสน่ห์ทั้ง เก๋ไก๋ สบตาชายแทบม้วย ด้วยความหลง แย่งชิงกันคิดว่าฉันจะ ดำรง เดี๋ยวนี้คงเหลือซาก ฝากท่านดู พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ชา

38 โครงกระดูกที่ 2 ( ชาย ) ก่อนเคยมี ยศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักมากมายทั้ง ชายหญิง แต่เดี๋ยวนี้ได้พบกับ ความจริง เพราะทุกสิ่งนี้ล้วน... อนิจจา พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ชา


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนา บุคลากร ( การคิดนอกกรอบและ ทำงานเป็นทีม ) โดย ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google