งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การคิดนอกกรอบและทำงานเป็นทีม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การคิดนอกกรอบและทำงานเป็นทีม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การคิดนอกกรอบและทำงานเป็นทีม)
โดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

2 Change Agent

3 “ Vision is the art of seeing things invisible”
Jonathan Swift

4 Change before we are forced to change
Jack Welch

5 ระบบราชการ กลัวการเปลี่ยนแปลง เกลียดความเรียบง่าย ไม่ชอบความรวดเร็ว
Jack Welch

6 NO MEASUREMENT NO MANAGEMENT

7 PROFESSIONAL MANAGEMENT
Performance Report Pay for Performance Performance Measurement

8 “ If you want small changes, work on your behavior; if you want quantum leap changes, work on your paradigms. “ “ ถ้าท่านต้องการ การเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อย จงเปลี่ยนที่พฤติกรรมของท่าน แต่ถ้าท่านต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด จงเปลี่ยนที่กรอบความคิดของท่าน ” Stephen R. Covey

9 Outside in Approach Inside Out Approach
VS

10 มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง
พระธรรมปิฏก

11 Organization Culture - Creativity - Self Learning - Core Competency
- Innovation - Creativity - Self Learning - Core Competency - Informal Working

12 HRM 1. HOW TO RECRUIT 2. HOW TO UTILIZE 3. HOW TO RETAIN
KEY SUCCESS FACTORS OF HRM 1. HOW TO RECRUIT 2. HOW TO UTILIZE 3. HOW TO RETAIN

13

14 Conflict Internal Rivalry People Management Communication Direction and Strategy

15 Thinker and Doer Centralization and Decentralization Subjective and Quantitative Risk and Opportunity Left Brain and Right Brain

16 Process and Result Rewards and Punishment Fact and Perception Personal and Principle Structure and Culture

17 ผู้นำ 1. ผู้เสียสละ 2. ผู้รับใช้ 3. ผู้ให้ 4. ผู้ที่นั่งในหัวใจผู้อื่น

18 ผู้บริหาร 1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 2. ผู้มีอำนาจเต็มในตำแหน่งหน้าที่ของตน

19 สุดยอดผู้นำ( Top Leader )
คุณลักษณะ 10 ประการ ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการควานหาคนเก่งมาร่วมทีม สามารถพัฒนา แสวงหานวัตกรรม มุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่วางไว้ในกรอบเวลาที่กำหนด

20 6. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจที่ทำเป็นอย่างดี 7
6. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจที่ทำเป็นอย่างดี 7. เป็นแบบอย่างให้คนอื่นลอกเลียนแบบ 8. มีจริยธรรมทางธุรกิจ 9. รอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 10. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับโลกการเปลี่ยนแปลง

21 A Complementary Leadership Management Vision Change New Established
Historical Success Culture Leadership Management

22 Flexibility x Speed x Vision
experience

23 Visionary Enabler Inspiring Enabler Role Model Coaching Enabler
Strategic Leadership (Head) Visionary Enabler Inspirational (Heart) Inspiring Enabler Characteristic (Trust) Role Model Performance (Hands) Coaching Enabler Source: Adapted from Dr. John Nichols American Management Associate

24 The 5E Leader Model Energizes Ethics Energy Edge Executes
Jack Welch, the former CEO of General Electric (GE)

25 Ethics • Standards of behavior our society accepts

26 Energy • Drive • Embraces Change

27 Energize • Vision • Sparks Others

28 Edge • Strong Competitor • Make Difficult Decision • Innovation

29 Execution • Delivers Results • Consistent Performer • Measurement

30 สาเหตุที่ทำให้องค์กรขาดพลัง
1. ใช้หลักเหตุผลเพียงอย่างเดียว 2. ขาดความรักความผูกพันต่อกัน (ขาดพฤติกรรมองค์กร)

31 ต้องเข้าใจความหลากหลาย
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้ง ๆ ไม่เหมือนกัน อยู่ในโลกของความเป็นจริง เห็นคนที่เห็น ต่างจากเรา ไม่โกรธไม่หงุดหงิด ความหลากหลายเป็นความงาม เป็นธรรมชาติ ความหลากหลายทำให้เกิดความมั่นคงเช่น เกษตรผสมผสาน

32

33

34

35

36 ก่อนนี้สวยรวยเสน่ห์ทั้งเก๋ไก๋ สบตาชายแทบม้วยด้วยความหลง
โครงกระดูกที่ 1 (หญิง) ก่อนนี้สวยรวยเสน่ห์ทั้งเก๋ไก๋ สบตาชายแทบม้วยด้วยความหลง แย่งชิงกันคิดว่าฉันจะดำรง เดี๋ยวนี้คงเหลือซากฝากท่านดู พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา

37 โครงกระดูกที่ 2 (ชาย) ก่อนเคยมียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักมากมายทั้งชายหญิง แต่เดี๋ยวนี้ได้พบกับความจริง เพราะทุกสิ่งนี้ล้วน...อนิจจา พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนาบุคลากร (การคิดนอกกรอบและทำงานเป็นทีม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google