งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรา บริหาร อะไร ? งาน.……TASK MANAGEMENT คน……..PEOPLE MANAGEMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรา บริหาร อะไร ? งาน.……TASK MANAGEMENT คน……..PEOPLE MANAGEMENT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรา บริหาร อะไร ? งาน.……TASK MANAGEMENT คน……..PEOPLE MANAGEMENT
เรา บริหาร อะไร ? งาน.……TASK MANAGEMENT คน……..PEOPLE MANAGEMENT ตน……..SELF MANAGEMENT เวลา……TIME MANAGEMENT

2 “ชีวิตของคุณในที่สุดจะหนีไม่พ้นคน อยู่ที่ไหนก็
“ชีวิตของคุณในที่สุดจะหนีไม่พ้นคน อยู่ที่ไหนก็ ต้องเจอคน อยู่กับคน ทำงานร่วมกับคน ยิ่งรับ ผิดชอบงานในตำแหน่งสูงขึ้น ก็ต้องยุ่งกับเรื่อง คนมากขึ้น และถ้าคุณเป็นใหญ่ที่สุดเมื่อไหร่ คุณ จะต้องแก้ปัญหาเรื่องคนอย่างเดียว” ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

3 ผสานงาน ผสานใจ (TEAM HARMONY) รู้นโยบาย และ เป้าหมาย รู้วัฒนธรรม
ผสานงาน ผสานใจ (TEAM HARMONY) รู้นโยบาย และ เป้าหมาย รู้วัฒนธรรม องค์กร TEAM BUILDING ความร่วมมือ ร่วมใจ มนุษยสัมพันธ์ และ การจูงใจ ระบบการ บังคับบัญชาและ การสื่อสาร

4 ความหมายของ “มนุษยสัมพันธ์” (HUMAN RELATIONS)
“มนุษยสัมพันธ์ เป็นศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในหลักสูตร อันกว้างขวางของชีวิต เป็นทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ แห่งการเข้ากับคนได้อย่างกลมกลืน” - Standley C.Allyn. “วิชามนุษยสัมพันธ์ คือ วิชาที่ช่วยให้คนอยู่ร่วมกัน และทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข” - Mr. R.F.Maier

5 ความสามารถในการทำงาน
Task Ability ความสามารถในการเข้ากับคน Social Ability

6 “4 M” M = MAN คน M = MONEY เงิน M = MACHINE เครื่องจักร
M = MATERIAL วัตถุดิบ MIA….?

7 คน - มีความแตกต่าง INDIVIDUAL DIFFERENCE - เป็นสัตว์สังคม
SOCIAL ANIMAL - มีความต้องการไม่สิ้นสุด WANTING ANIMAL - เข้าข้างตัวเอง SELF DEFENSIVE - ฝึกฝนได้ TRAINING ANIMAL

8 WORK HARD HERO - เก่งคนเดียว AUTO - เอาแต่ใจตนเอง REPEAT - ย้ำคิดย้ำทำ
DICTATE - ชี้นิ้ว

9 WORK SMART SYSTEM - มีระบบงาน MOTIVATION - จูงใจ
AGREEMENT - ตกลงร่วมกัน RESPONSIBILITY - รับผิดชอบ TEAMWORKING - ทำงานเป็นทีม

10 + + ปรับตัวให้เข้ากับงานและผู้อื่น เข้าใจตัวเอง เข้าใจงาน
เข้าใจผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับงานและผู้อื่น

11 คำคมที่ “ผสานงานและผสานใจ”
รวบรวมโดย ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ “ที่นั่งที่สะดวกสบายและผาสุกที่สุด ก็คือนั่งอยู่ใน หัวใจคน มิใช่นั่งอยู่ บนหัวคน” (ขงจื๊อ) “น้ำขุ่นไว้ข้างใน น้ำใสไว้ข้างนอก” (สุภาษิตไทย) “โคลนเกิดจากน้ำ น้ำนี่แหละล้างโคลน ทุกข์เกิดจากใจ ใจนี่แหละล้างทุกข์” (ดร.ถาวร พรประภา)

12 “ท่านจะหาความสุขไม่ได้ จนกว่าจะหยุดหามัน” (หลวงปู่เทศก์ เทสรังษี)
“ท่านจะหาความสุขไม่ได้ จนกว่าจะหยุดหามัน” (หลวงปู่เทศก์ เทสรังษี) “ความสุขที่แท้ ไม่ต้องซื้อหาด้วยเงิน” (หลวงพ่อปัญญานันทะ) “อันที่จริงคนเรามีพออยู่แล้ว ที่เราคิดว่าเราขาดเพราะ เราอยากจะได้เกิน” (พระพุทธทาสภิกขุ) “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” (ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร)

13 “ข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิใคร เพราะข้าพเจ้ารู้ตัวว่า
“ข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิใคร เพราะข้าพเจ้ารู้ตัวว่า ข้าพเจ้าเองก็มีข้อบกพร่องอยู่เหมือนกัน” (มหาตมะ คานธี) “ในโลกนี้ไม่มีใครผิด ถ้าเราตกอยู่ในสภาพอย่างเขา เราอาจทำอย่างเขาก็ได้” (เดล คาร์เนกี้) “คำว่าเหนื่อยจะตาย ไม่จริง เพราะคนเราเวลาจะตายไม่เหนื่อย” (อุทัย พิมพ์ใจชน)

14 เพราะสังคมนิยมคนที่จนรวย คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่
ถ้าสังคมวัดค่าจากภายใน คนจะสร้างหัวใจที่ใฝ่ดี (คำคมจาก ทีวีสีช่อง 3)


ดาวน์โหลด ppt เรา บริหาร อะไร ? งาน.……TASK MANAGEMENT คน……..PEOPLE MANAGEMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google