งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) อ. ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) อ. ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) อ. ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 2 วัตถุประสงค์ (Objective)  สามารถจำแนกได้ว่าอุปกรณ์สื่อสารใดใช้ กับระบบเครือข่ายวงกว้างหรือใช้กับระบบ เครือข่ายท้องถิ่น  อธิบายคุณสมบัติและการทำงานของ อุปกรณ์สื่อสารระบบเครือข่าย วงกว้างแต่ละชนิดได้  ทราบบทบาทของมัลติเพล็กเซอร์ในการ ถ่ายทอดข้อมูล และอธิบายความแตกต่าง ของมัลติเพล็กเซอร์แบบต่างๆได้  อธิบายคุณสมบัติและการทำงานของ อุปกรณ์สื่อสารระบบเครือข่ายท้องถิ่นแต่ ละชนิดได้  อธิบายระบบการต่อเชื่อมระบบผ่านโมเด็ม ได้

3 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 3 อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับระบบเครือข่าย วงกว้าง (Equipment for WAN)

4 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 4 บทนำ ระบบเครือข่ายสื่อสารแบบวงกว้าง (WAN) เป็นการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในระบบ ที่มีระยะทางไกล หรือห่างกันมากๆ โดยปกติแล้วจำนวน ข้อมูลที่รับ - ส่ง จากคอมพิวเตอร์แต่ละ ตัวจะมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้สายส่ง ข้อมูล เกิดสถานะสายว่าง ซึ่งเกิดการ สูญเสียโอกาสในการใช้งาน ดังนั้นใน บทนี้จะแนะนำอุปกรณ์รวมสัญญาณจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หลายๆ เครื่อง ก่อนส่งผ่านสื่อ เพื่อเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่อ ซึ่ง อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ มีดังนี้

5 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 5

6 6 อุปกรณ์พื้นฐานระบบ เครือข่ายวงกว้าง (WAN) มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor : FEP) ฟร้อนท์เอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor : FEP) อุปกรณ์เปลี่ยนโปรโตคอล อุปกรณ์เปลี่ยนโปรโตคอล

7 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 7 มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) มัลติเพล็กเซอร์ (Multiplexer) นิยมเรียกว่า มัก (mux) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวมสัญญาณ จากเครื่อง เทอร์มินัลจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกัน และส่งผ่านสายสื่อสารเช่น สายโทรศัพท์ เพียงเส้นเดียว ช่องสัญญาณในสายเส้นที่ส่งออก จากมักจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และปลายทางของมัก (mux) อีก ตัวจะทำหน้าที่ แยกข้อมุลส่งไป ยังจุดหมายปลายทาง

8 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 8 Transmission Efficiency: Multiplexing To terminal users, the multiplexor appears to function as though there were several physical lines to the host instead of just one Several data sources share a common transmission medium simultaneously Line sharing saves transmission costs Higher data rates mean more cost- effective transmissions Takes advantage of the fact that most individual data sources require relatively low data rates

9 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 9 Direct Point-to-Point

10 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 10 Multiplexer

11 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 11

12 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 12 Multiplexing Diagram

13 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 13 Kinds of Multiplexors A communication link is divided among several users in two basic ways: Frequency division multiplexing (FDM) which separates the link’s available bandwidth into sub-channels, one for each incoming line Time division multiplexing (TDM) which separates link into time slots. Each incoming line is given a time slot for transmitting a byte (or bit)

14 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 14 Frequency Division Multiplexing Requires analog signaling & transmission Total bandwidth = sum of input bandwidths + guardbands Modulates signals so that each occupies a different frequency band Standard for radio broadcasting, analog telephone network, and television (broadcast, cable, & satellite)

15 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 15 Figure 10-9

16 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 16 FDM Example: ADSL ADSL uses frequency- division modulation (FDM) to exploit the 1-MHz capacity of twisted pair. There are three elements of the ADSL strategy Reserve lowest 25 kHz for voice, known as POTS Use echo cancellation 1 or FDM to allocate a small upstream band and a larger downstream band Use FDM within the upstream and downstream bands, using “discrete multitone”

17 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 17 Discrete Multitone (DMT) Uses multiple carrier signals at different frequencies, sending some of the bits on each channel. Transmission band (upstream or downstream) is divided into a number of 4-kHz subchannels. Modem sends out test signals on each subchannel to determine the signal to noise ratio; it then assigns more bits to better quality channels and fewer bits to poorer quality channels.

18 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 18 Time-Division Multiplexing (TDM) Used in digital transmission Requires data rate of the medium to exceed data rate of signals to be transmitted Signals “take turns” over medium Slices of data are organized into frames Used in the modern digital telephone system US, Canada, Japan: DS-0, DS- 1 (T-1), DS-3 (T-3),... Europe, elsewhere: E-1, E3, …

19 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 19

20 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 20 Statistical Time Division Multiplexing “Intelligent” TDM Data rate capacity required is well below the sum of connected capacity Digital only, because it requires more complex framing of data Widely used for remote communications with multiple terminals

21 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 21 STDM: Cable Modems Cable TV provider dedicates two channels, one for each direction. Channels are shared by subscribers, so some method for allocating capacity is needed\-- typically statistical TDM

22 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 22 Statistical TDM A major shortcoming of TDM is revealed when attached lines do not have data to transmit Times slots allocated to idle lines go unused Communication circuit is not used to its fullest extent in this circumstance A statistical time division multiplexor (STDM) improves on TDM efficiency by transmitting data only for lines with data to send by reallocating time slots so that idle lines take up none of the carrying capacity of the communication circuit

23 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 23

24 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 24

25 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 25 Wavelength Division Multiplexing (WDM) Wavelength division multiplexing (WDM) is a relatively new multiplexing technique for optical transmissions over fiber optic cables Traditionally, a single laser operating at a single wavelength has been used to transmit signals over a fiber optic cable. WDM multiplexors, however, leverage multiple lasers operating at multiple wavelengths to transmit several simultaneous signals WDM enables carriers to increase transmission capacity without having to install more fiber optic cables Dense WDM (DWDM) combines WDM and TDM to further increase the amount of data that can be transmitted over a single fiber Today, more than 10 gbps can be transmitted over each DWDM circuit and more than 40 DWDM circuits can be created on each fiber Experts expect DWDM technologies to achieve 128 simultaneous 10 gbps circuits in a few years

26 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 26 Multiplexor Configurations Multiplexors can be added in a daisy-chain fashion (see Figure 10-13) A variety of multiplexors are found in today’s WANs including: Inverse multiplexors (see Figure 10-14) Data/voice multiplexors T-n (T-1, FT-1, and T-3) multiplexors Frame relay multiplexors IDSN multiplexors Local/short distance multiplexors E.g. Fiber optic multiplexors RS232 multiplexors DSL routers and multiplexors

27 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 27 Figure 10-14

28 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 28 คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) คอนเซนเทรเตอร์ (Concentrator) นิยมเรียกว่า คอนเซน มีหลักการ ทำงานคล้ายกับมักซ์ คือ ใช้ใน การรวมสัญญาณจาก เครื่อง เ ทอร์มินัลจำนวนหนึ่งเข้า ด้วยกัน และส่งผ่านสายสื่อสาร เพียงเส้นเดียว แต่สามารถทำการ เก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อ โดยใช้ หน่วยความจำ buffer ทำให้ สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ มีความเร็วสูงกับความเร็วต่ำได้ และใช้งานตัวเดียวได้ ไม่ จำเป็นต้องใช้งานเป็นคู่อย่างมักซ์

29 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 29 ฟร้อนท์เอนด์ โปรเซสเซอร์ (FEP) Front-End Processor เป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง พบมากใน ระบบขนาดใหญ่ มีหน้าที่เพื่อช่วย ลดภาระในการติดต่อระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์หลักหรือโฮสต์กับ อุปกรณ์รอบข้าง ( ตารางหน้า 131 ) ระบบนี้แม้ว่าการประมวลผลหลัก จะเกิดขึ้นที่โฮสต์ แต่การ ตรวจสอบความผิดพลาดและการ แก้ไขข้อมูลเบื้องต้นจะเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งของ FEP เช่น การ ตรวจสอบข้อกำหนดในการเบิกเงิน จากตู้ ATM

30 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 30

31 บทที่ 6 อุปกรณ์สื่อสาร 31 อุปกรณ์เปลี่ยนโปรโตคอล (Protocol Converter) อุปกรณ์ เปลี่ยนโปรโตคอล (Protocol Converter) ตัวอย่างการทำงาน โปรโตคอล คือกฎระเบียบสำหรับการ สื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่ผู้ส่ง และผู้รับข้อมูลจำเป็นต้องใช้ โปรโตคอลเดียวกัน จึงจะสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อุปกรณ์ เปลี่ยนโปรโตคอล (Protocol Converter) ทำหน้าที่คล้ายล่าม แปลภาษา ตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น Gateway ตัวอย่างการทำงาน เช่น การเปลี่ยน รหัสแทนข้อมูลแบบแอสกี้ที่ใช้ใน เครื่องพีซี ไปเป็นรหัสแทนข้อมูลแบบ เอ็บซีดิกที่ใช้ในเครื่องเมนเฟรม ไอบีเอ็ม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) อ. ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google