งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย น. ส. นัทรียา อินตาพรหม รหัส 45410784 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย น. ส. นัทรียา อินตาพรหม รหัส 45410784 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย น. ส. นัทรียา อินตาพรหม รหัส 45410784 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย Rounter Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตไป ยัง ISP เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตไป ยัง ISP

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Internet Server Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www Dns proxy Ftp ฯลฯ ทำหน้าที่ให้บริการ www Dns proxy Ftp ฯลฯ

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Mail Server Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการส่ง E-mail ทำหน้าที่ให้บริการส่ง E-mail

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Hub Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ใน องค์กร เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน หรือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ใน องค์กร

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Client Client ก็คือเครื่อง User นั้นเองใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือ ใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต ( เครื่อง คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ ) ก็คือเครื่อง User นั้นเองใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือ ใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต ( เครื่อง คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ )

7 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Leased Line Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วย ความเร็ว 128 k สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วย ความเร็ว 128 k

8 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน การทำงาน ตัว Rounter ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP ซึ่ง ISP เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เนต จะสามารถ ตรวจเช็คว่าโรงเรียนของเราเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่เป็นก็จะทำการเชื่อมต่อให้ แล้ว Internet Server จะเป็นตัวรับสัญญาณ Internet ( IP Address ) จาก ISP และ Internet Server ก็จะพร้อมให้บริการแก่ User และเมื่อ User เริ่ม ขอใช้บริการ Internet ( www, Fpt, Database ฯลฯ ) จาก Internet Server และ E-mail จาก Mail Server ตัว Internet Server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client & User โดยแจก IP Address และ ให้บริการอื่นๆด้วย อย่างเช่น www, E-mail, Fpt, Database ฯลฯ ตัว Rounter ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP ซึ่ง ISP เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เนต จะสามารถ ตรวจเช็คว่าโรงเรียนของเราเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่เป็นก็จะทำการเชื่อมต่อให้ แล้ว Internet Server จะเป็นตัวรับสัญญาณ Internet ( IP Address ) จาก ISP และ Internet Server ก็จะพร้อมให้บริการแก่ User และเมื่อ User เริ่ม ขอใช้บริการ Internet ( www, Fpt, Database ฯลฯ ) จาก Internet Server และ E-mail จาก Mail Server ตัว Internet Server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client & User โดยแจก IP Address และ ให้บริการอื่นๆด้วย อย่างเช่น www, E-mail, Fpt, Database ฯลฯ

9 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่ เกิน 1,000 คน Internet Leased Line 128 k Rounter Hub Client Internet Server Mail Server

10 บุคลากรที่ต้องใช้ Systemadmin 1 คน Systemadmin 1 คน – จะทำหน้าที่ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์ เนต ให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มเติมแก้ไข User – จะทำหน้าที่ดูแลและรักษาระบบอินเทอร์ เนต ให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มเติมแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster 1 คน Webmaster 1 คน – จะออกแบบพัฒนา ควบคุมดูแล Webpage – จะออกแบบพัฒนา ควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน ของโรงเรียน

11 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Internet For School จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1,000 คน เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง จัดทำโดย น. ส. นัทรียา อินตาพรหม รหัส 45410784 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google