งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน. จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ส่วนประกอบ IIIInternet Server ทำหน้าที่ ให้บริการ www dns proxy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน. จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ส่วนประกอบ IIIInternet Server ทำหน้าที่ ให้บริการ www dns proxy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน

2 จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ส่วนประกอบ IIIInternet Server ทำหน้าที่ ให้บริการ www dns proxy Ftp MMMMail Server ทำหน้าที่ให้บริการรับส่ง Email RRRRounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อ ระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง ISP

3 HHub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน CClient ก็คือเครื่อง User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์ เนต LLeased Line สัญญาณอินเทอร์ เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 K

4 การ ทำงาน User Internet Server เริ่มขอใช้บริการ Internet จาก Internet Server และ E-mail จาก Mail Server RounterISP Internet Server ให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IPAddress และให้บริการอื่นๆด้วย

5 ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับไม่เกิน 1000 คน


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียน. จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ส่วนประกอบ IIIInternet Server ทำหน้าที่ ให้บริการ www dns proxy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google