งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
INTERNET FOR SCHOOL ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน พัฒนาโดย นางสาวอังค์วรา สมดี รหัส คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง

2 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน
Internet sever Mail sever client Hub Rounter client Leased line 128 K Internet

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไปด้วย
Client คือ เครื่อง user ใช้สำหรับเข้าสู่ข้อมูลหรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต Mail server จะทำหน้าที่ให้บริการในการรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ นั่นก็คือ

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไปด้วย
Internet server จะทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับ www dns proxy ฯลฯ Hub เป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบ Network ภายในโรงเรียน

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไปด้วย
Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อต่อระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP Leased line คือ สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 K

6 การทำงานของระบบ Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP
ISP หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนของท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ หรือถ้าไม่เป็นสมาชิกก็จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตให้

7 การทำงานของระบบ Internet server จะทำการรับสัญญาณ Internet (IP Address) จาก ISP Internet server พร้อมให้บริการแก่ user

8 การทำงานของระบบ User เริ่มขอใช้บริการอินเทอร์เนต เช่น www , Ftp , Database ฯลฯ จาก Internet server และขอใช้บริการรับส่ง จาก Mail server Internet server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client & User โดยการแจก IP Address และให้บริการทางด้านอื่นๆ ด้วย เช่น บริการ www , , Ftp , Database ฯลฯ

9 บุคลากรที่ต้องใช้ Systemadmin จำนวน 1 คน จะทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ จัดการในการเพิ่ม ลด แก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ในการออกแบบ พัฒนา ควบคุม และดูแล webpage ของโรงเรียน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google