งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน พัฒนาโดย นางสาวอังค์วรา สมดี รหัส 45410396 คณะศึกษาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน พัฒนาโดย นางสาวอังค์วรา สมดี รหัส 45410396 คณะศึกษาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน พัฒนาโดย นางสาวอังค์วรา สมดี รหัส 45410396 คณะศึกษาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง

2 Leased line 128 K client Internet Rounter Mail sever Internet sever Hub

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไปด้วย Client คือ เครื่อง user ใช้สำหรับ เข้าสู่ข้อมูลหรือบริการต่างๆ บนอิน เทอร์เนต Mail server จะทำหน้าที่ให้บริการ ในการรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ นั่นก็คือ E-mail

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไป ด้วย Internet server จะทำหน้าที่ ให้บริการเกี่ยวกับ www dns proxy ฯลฯ Hub เป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบ Network ภายในโรงเรียน

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน ประกอบไป ด้วย Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อต่อ ระบบอินเทอร์เนตไปยัง ISP Leased line คือ สัญญาณอิน เทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วย ความเร็ว 128 K

6 การทำงานของระบบ Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP ISP หรือที่เรียกว่า ผู้ให้บริการทาง อินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่า โรงเรียนของท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ หรือถ้าไม่เป็นสมาชิกก็จะทำการ เชื่อมต่ออินเทอร์เนตให้

7 การทำงานของระบบ Internet server จะทำการรับ สัญญาณ Internet (IP Address) จาก ISP Internet server พร้อมให้บริการ แก่ user

8 การทำงานของระบบ User เริ่มขอใช้บริการอินเทอร์ เนต เช่น www, Ftp, Database ฯลฯ จาก Internet server และขอ ใช้บริการรับส่ง E-mail จาก Mail server Internet server จะให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client & User โดยการแจก IP Address และให้บริการทางด้านอื่นๆ ด้วย เช่น บริการ www, e-mail, Ftp, Database ฯลฯ

9 บุคลากรที่ต้องใช้ Systemadmin จำนวน 1 คน จะ ทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาระบบ อินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้ อย่างปกติ จัดการในการเพิ่ม ลด แก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต Webmaster จำนวน 1 คน ทำ หน้าที่ในการออกแบบ พัฒนา ควบคุม และดูแล webpage ของ โรงเรียน

10


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ไม่เกิน 1,000 คน พัฒนาโดย นางสาวอังค์วรา สมดี รหัส 45410396 คณะศึกษาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google