งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.
Error ในการวิจัย ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

2 ผลวิจัย =Truth + Errors

3 ชนิดของความคลาดเคลื่อน (Errors)
ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ(Systematic Errors) หรืออคติ (Biases) ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม(Random Errors)

4 ชนิดของอคติ (Biases) Information Bias  Selection Bias
Performance Bias Measurement Bias Confounding Bias

5 Selection Bias Flaw in study design Choice of sampling frame
Choice of comparison group Loss of follow up Non respond Selective survivals

6 Information Bias Invalid Measurement Incorrect diagnostic criteria
Omission/Imprecision of recorded data Unequal diagnostic surveillance

7 Confounding Bias Confounder effects both cause and consequence of the study Age is confounder for contraceptive and myocardial infarction study. Major Confounder e.g. Age, Sex, Race, Occupation

8 Bias & Random Error Bias แก้ไขโดยออกแบบงานวิจัยให้ไม่มี Bias ในการซักประวัติและรักษา เช่นใช้วิธี Double Blind แพทย์ไม่รู้ว่าใครเป็นกลุ่ม 1 หรือ 2 ยาที่ใช้รักษาก็รูปร่างเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม Random Errors แก้ไขโดยเพิ่ม Sample size

9 สาเหตุความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ
สำรวจประชากรวิจัยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย สุ่มประชากรเฉพาะบางกลุ่ม ให้ข้อมูลลำเอียง ถ้ารู้ว่าสูบบุหรี่จะซักประวัติโรคมากกว่า วัดผลลำเอียง สนใจเฉพาะการรักษาแบบใหม่จึงซักถามมากกว่า

10 สาเหตุความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม
จำนวนตัวอย่างน้อยเกินไป

11 ลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ
Good Sampling technique: Sampling Frame Criteria for selection cases and controls Reduce recall bias, compliance bias Reduce confounding factors: randomized Blind study: single, double, triple blinded

12 Type of Errors * b Error a Error The truth Conclusion from Analysis
A=B A<>B Correct b Error a Error Type I = a error ประมาณ 5% Type II = b error ประมาณ 20% Power of test =1- b ประมาณ 80%

13 3 Phase of Study Efficacy ทำได้สำเร็จในห้องทดลอง
Effectiveness ทำได้ผลในสถานการณ์จริง (มีประสิทธิผล) Efficiency ผลได้เทียบกับต้นทุนได้ผลคุ้มค่า (มีประสิทธิภาพ)

14 Random error, Systematic error
ความคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ (Systematic error) หรือ Bias นั้น เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร

15 + คำภามวิจัย Research Question ดำเนินการวิจัย เพื่อค้นหาความจริง
ค่าความเท็จ (Error) ผลการวิจัย (ข้อเท็จจริง) ค่าความจริง (True Value) + แบบสุ่ม (Random Error) แบบเป็นระบบ (Systematic Error หรือ Bias)

16 Random Error แก้ไขโดยเพิ่ม Sample size ให้พอเพียง

17 Systematic Error = Bias
แก้ไขโดยการออกแบบระบบ แก้ไขง่ายกว่า เช่น ถ้าติดแถบวัดส่วนสูงผิดพลาดโดยติดไว้สูงกว่าปกติ 1 ซม. แก้ไขให้ถูกต้องโดยปรับแก้ส่วนสูงที่วัดได้ทุกๆคน

18 Bias Selection Bias Performance Bias
Measurement Bias แก้ไขโดย blinding Confounding Bias

19 Co-intervention ส่วนใหญ่เกิดกับ Study Group โดยดูแลอย่างพิถีพิถัน
Co-intervention เพิ่มการรักษาในกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมเพียงกลุ่มเดียว เช่น เมื่อให้ยาใหม่ก็ทดสอบ EKG บ่อยๆ เพียงกลุ่มเดียว ส่วนอีกกลุ่มที่ได้ยามาตรฐานก็ไม่ทดสอบ แก้ไขด้วยวิธี Double Blind ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าได้ยาชนิด 1 หรือ 2 แพทย์ก็จะไม่ทราบเช่นกันว่าได้จ่ายยาชนิด 1 หรือ 2

20 Contamination Control group ได้รับ intervention ไปด้วย
แก้ไขด้วยวิธี Double Blind ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าได้ยาชนิด 1 หรือ 2 แพทย์ก็จะไม่ทราบเช่นกันว่าได้จ่ายยาชนิด 1 หรือ 2

21 Howthorn Effect ตั้งแต่ปี 1920 เมื่อ 80 กว่าปีมาแล้วที่โรงงาน GE มีการทดลองในรูปแบบต่างๆ เพื่ออยากจะเห็นผลผลิตของโรงงาน GE สูงขึ้น แบบที่หนึ่งให้ทำงาน 4 วัน วันละ 10 ชั่วโมง หรือแบบที่ 2 ทำงาน 5 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าผลผลิตสูงขึ้นทั้งสองอย่าง

22 Howthorn Effect คำถามคือ เกิดอะไรขึ้น ทำไมเมื่อปรับวิธีการทำงานเป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่ว่าจะปรับแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง ผลผลิตสูงขึ้นทั้งคู่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนทำงานรู้ว่าถูกเฝ้ามองจากฝ่ายบริหาร ผู้บริหารกำลังให้ความสนใจ คนงานจึงขยันมากขึ้น ผู้ควบคุมก็ขยันมากขึ้น ปรับอย่างไรผลผลิตก็สูงขึ้นตลอดเวลา

23 Blinding Single Blind Double Blind Triple Blind

24 ตัวอย่าง Bias Recall Bias ซักย้อนหลังไปนานจึงจำไม่ได้
Exposure Suspicion Bias ผู้สัมผัสสิ่งคุกคามจะถูกซักถามมากกว่า

25 Detect Bias in Research
There are a variety of ways that research might be biased in design, data analysis, and interpretation.


ดาวน์โหลด ppt ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google