งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sample Size ผ. ศ ( พิเศษ ). น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sample Size ผ. ศ ( พิเศษ ). น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sample Size ผ. ศ ( พิเศษ ). น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

2 Research Question 1. Estimation Incidence=? Prevalence=? 2. Association ? เช่น หาความสัมพันธ์ ระหว่างสูบบุหรี่และมะเร็งปอด 3. Differences ? ต่างกันหรือไม่ เช่น ยาใหม่ ดีกว่ายาเก่าหรือไม่

3 Research Design การประมาณค่า เช่น Incidence, Prevalence ทำ ในคนกลุ่มเดียว หาความสัมพันธ์ Association อาจเป็นกลุ่มเดียว หรือ 2 กลุ่มเช่น ความสัมพันธ์ของน้ำหนักและ ส่วนสูงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในตำบลนั้น หรือเรื่อง การใส่ห่วงอนามัยกับเกิดอาการอักเสบ ก็จะมี 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ใส่ห่วงอนามัยกับกลุ่มที่ไม่ใส่ เป็น แบบ Case Control หรือแบบ Cohort

4 Scale of Measurement Nominal Scale ( เช่น ชาย, หญิง วิเคราะห์โดย Mode, Frequency) Ordinal Scale ( เรียงลำดับได้ เช่น คะแนน Grade A, B, C) Interval Scale (arbitrary zero, ระยะห่างของแต่ละหน่วยเท่าๆกัน หาค่าเฉลี่ยได้ เช่น องศาเซลเซียส, ฟาเรนไฮต์ ) Ratio Scale (true zero) น้ำหนัก, รายได้

5 Counted or Measurement ได้จากการนับเป็นเลขจำนวนเต็ม ได้จากการ ชั่ง ตวง วัด เป็นเลขมีจุดทศนิยม ได้ มีค่าต่อเนื่อง

6 Alpha and Beta errors Correct  Error  Error Correct A = B Accept H 1 H 1 : A = B Accept H 0 H 0 : A = B Truth CONCLUSION drawn from analysis

7 Sample Size Z  ที่  =0.05 = 1.96 P = อัตราเกิดเหตุการณ์ d = acceptable error

8 ถ้ารู้ Population ที่แน่นอน http://www.surveysystem.com/ssformu.htm

9 ข้อมูลชนิดนับ ต้องการประมาณการเกิดโรคตาแดงในเด็ก นักเรียนปี 2546 อัตราเกิดโรคตาแดงเดิม 12% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3% z  /2 =1.96 (two tail) p=0.12 q=1-.12 d=0.03 n = (1.96) 2 (.12)(1-.12)/(0.03) 2 = 451 คน

10 ข้อมูลชนิดต่อเนื่อง ต้องการประมาณค่า น้ำหนักเด็กแรกเกิด ยอม ให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 50 กรัม ข้อมูล เดิมน้ำหนักเด็กแรกเกิด 3,000 + 400 กรัม z  /2 =1.96 (two tail) d=50 n=z 2  2 /d 2 n=(1.96) 2 (400) 2 /(50) 2 = 246 คน


ดาวน์โหลด ppt Sample Size ผ. ศ ( พิเศษ ). น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google