งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติทางเคมีของเอมีน เอมีนมีสมบัติทางเคมีเป็นทั้ง เบส (basicity) และเป็น Nucleophile หรือ เอมีนที่หมู่ -NH 2 ต่อกับวง benzene ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติทางเคมีของเอมีน เอมีนมีสมบัติทางเคมีเป็นทั้ง เบส (basicity) และเป็น Nucleophile หรือ เอมีนที่หมู่ -NH 2 ต่อกับวง benzene ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติทางเคมีของเอมีน เอมีนมีสมบัติทางเคมีเป็นทั้ง เบส (basicity) และเป็น Nucleophile หรือ เอมีนที่หมู่ -NH 2 ต่อกับวง benzene ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ วงแหวนจะเพิ่มขึ้น เพราะที่ N-atom มี e - คู่อิสระ (lone pair e - ) ทำให้เอมีนสามารถ ทำปฏิกิริยากับรีเอเจนต์อื่น ๆ ที่ต้องการ อิเลคตรอน

2 1. ปฏิกิริยาการเกิดเกลือ (Amine salts) 1.1 ปฏิกิริยาเอมีนกับกรดแก่ (Ammonium salt) ให้เกลือแอมโมเนียม (Ammonium salt) ที่ละลาย ในน้ำได้ดี เกลือชนิดนี้เมื่อ นำไปทำปฏิกิริยากับเบสให้เอ มีนกลับคืนมา R-NH 2 H-Cl R-N-H H H + Cl - Ammonium salt Amine NaOH

3 NH 2 CH 3 + H-Cl CH 3 -N-H H H +,Cl - CH 2 CH-NH 2 CH 3 + H-Cl ? Amphetamine N-H + H-Br ? (CH 3 ) 2 NH 2,Br - + (CH 3 ) 2 NH+ H-Br

4 Novocaine (water-insoluble) Novocaine hydrochloride (water-soluble) HCl

5 1.2 ปฏิกิริยา 3 เอมีน กับอัลคิลเฮไลด์ 1.2 ปฏิกิริยา 3 0 เอมีน กับอัลคิลเฮไลด์ Quaternary ammonium salts จะให้เกลือที่ละลายในน้ำได้ เรียกว่า Quaternary ammonium salts ตัวอย่าง เกลือชนิดนี้ทีสำคัญ ได้แก่ acetyl choline เป็น สารสำคัญเกี่ยวกับ nerve impulse (CH 3 ) 3 NCH 2 CH 2 O-CCH 3,OH - + O acetyl choline (CH 3 ) 4 N, Br - +Tetramethyl ammonium bromide + CH 3 Br Methyl bromide (CH 3 ) 3 N Trimethyl amine


ดาวน์โหลด ppt สมบัติทางเคมีของเอมีน เอมีนมีสมบัติทางเคมีเป็นทั้ง เบส (basicity) และเป็น Nucleophile หรือ เอมีนที่หมู่ -NH 2 ต่อกับวง benzene ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google