งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protein Isolation and Amino acid sequencing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protein Isolation and Amino acid sequencing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protein Isolation and Amino acid sequencing

2 Determination of Primary Structure
1. หาปริมาณโปรตีนจากตัวอย่าง 2. แยกและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ 3. ตรวจสอบกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดและน้ำหนักโมเลกุล 4. S-S--->-SH 5. ตรวจชนิดกรดอะมิโนที่ปลาย N- และ C-

3 Determination of Primary Structure
6. ย่อยโปรตีนเป็นส่วน ๆ แยกแต่ละส่วนออกจากกัน 7. หาลำดับกรดอะมิโนในแต่ละส่วน ดูส่วนที่ overlap เพื่อการเรียงลำดับ

4 Amino acid sequencing

5 การหาปริมาณโปรตีน 1. วัด Absorbancy ที่ 280 nm
2. Biuret reaction (580 nm) 3. Lowry’s method (700 nm) 4. Coomassie brilliant blue

6 การแยกโปรตีน 1. คุณสมบัติทางประจุ: electrophoresis, ion exchange chromatography 2. คุณสมบัติในการละลาย : pI, neutral salt, organic solvent, complex anions, heavy metal cations 3. คุณสมบัติขนาดของโมเลกุล : gel filtration, SDS-PAGE, ultrafiltration, ultracentrifugation 4. คุณสมบัติเฉพาะตัว: affinity chromatography

7 Amino acid sequencing 1. หาน้ำหนักโมเลกุล : Gel filtration, SDS-PAGE
-2,4-dinitofluorobenzene (DNF), pH 8 -Dansyl chloride, pH 10 -Edman degradation

8 ตรวจกรดอะมิโนที่ปลาย N- (dansyl chloride)

9 Amino acid sequencing 3. ตรวจสอบชนิดกรดอะมิโนที่ปลาย C-
-carboxypeptidase -enzymes

10 ตรวจกรดอะมิโนที่ปลาย C-

11 Amino acid sequencing Amino acid analyzer
4. วิเคราะห์หาส่วนประกอบทั้งหมดของโปรตีน โปรตีน + 6N HCl----> hydrolysis Amino acid analyzer หลักการของ ion-exchange chromatography (fig 4.8)

12 Edman degradation

13 Amino acid sequencing

14 การหาลำดับกรดอะมิโนจากลำดับ DNA


ดาวน์โหลด ppt Protein Isolation and Amino acid sequencing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google