งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protein Isolation and Amino acid sequencing. Determination of Primary Structure 1. หาปริมาณโปรตีนจากตัวอย่าง 2. แยกและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ 3. ตรวจสอบกรดอะมิโนที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protein Isolation and Amino acid sequencing. Determination of Primary Structure 1. หาปริมาณโปรตีนจากตัวอย่าง 2. แยกและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ 3. ตรวจสอบกรดอะมิโนที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protein Isolation and Amino acid sequencing

2 Determination of Primary Structure 1. หาปริมาณโปรตีนจากตัวอย่าง 2. แยกและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ 3. ตรวจสอบกรดอะมิโนที่เป็น องค์ประกอบทั้งหมดและน้ำหนัก โมเลกุล 4. S-S--->-SH 5. ตรวจชนิดกรดอะมิโนที่ปลาย N- และ C-

3 Determination of Primary Structure 6. ย่อยโปรตีนเป็นส่วน ๆ แยกแต่ละ ส่วนออกจากกัน 7. หาลำดับกรดอะมิโนในแต่ละส่วน ดูส่วนที่ overlap เพื่อการ เรียงลำดับ

4  Amino acid sequencing

5 การหาปริมาณโปรตีน 1. วัด Absorbancy ที่ 280 nm 2. Biuret reaction (580 nm) 3. Lowry’s method (700 nm) 4. Coomassie brilliant blue

6 การแยกโปรตีน 1. คุณสมบัติทางประจุ : electrophoresis, ion exchange chromatography 2. คุณสมบัติในการละลาย : pI, neutral salt, organic solvent, complex anions, heavy metal cations 3. คุณสมบัติขนาดของโมเลกุล : gel filtration, SDS-PAGE, ultrafiltration, ultracentrifugation 4. คุณสมบัติเฉพาะตัว : affinity chromatography

7  Amino acid sequencing 1. หาน้ำหนักโมเลกุล : Gel filtration, SDS-PAGE 2. ตรวจสอบชนิดกรดอะมิโนที่ปลาย N- -2,4-dinitofluorobenzene (DNF), pH 8 -Dansyl chloride, pH 10 -Edman degradation

8  ตรวจกรดอะมิโนที่ปลาย N- (dansyl chloride)

9  Amino acid sequencing 3. ตรวจสอบชนิดกรดอะมิโนที่ปลาย C- -carboxypeptidase -enzymes

10 ตรวจกรดอะมิโนที่ปลาย C-

11  Amino acid sequencing 4. วิเคราะห์หาส่วนประกอบทั้งหมด ของโปรตีน โปรตีน + 6N HCl----> hydrolysis Amino acid analyzer หลักการของ ion-exchange chromatography (fig 4.8)

12  Edman degradation

13  Amino acid sequencing

14 การหาลำดับกรดอะมิโน จากลำดับ DNA


ดาวน์โหลด ppt Protein Isolation and Amino acid sequencing. Determination of Primary Structure 1. หาปริมาณโปรตีนจากตัวอย่าง 2. แยกและทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ 3. ตรวจสอบกรดอะมิโนที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google