งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do…while 2.3 คำสั่ง for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do…while 2.3 คำสั่ง for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do…while 2.3 คำสั่ง for

2 โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก ( การใช้คำสั่ง if) if( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1; if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; } หรือ

3 if( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1; else คำสั่ง 2; if( เงื่อนไข ) { คำสั่ง 1 ; คำสั่ง 2; } else { คำสั่ง 3; คำสั่ง 4; } หรือ

4 if ( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1; else if( เงื่อนไข ) คำสั่ง 2; else คำสั่ง 3;

5 if ( เงื่อนไข ) คำสั่ง 1; else if( เงื่อนไข ) คำสั่ง 2; else คำสั่ง 3;

6 ( เงื่อนไข ) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เครื่องห มาย ความหมายตัวอย่า ง 1 ตัวอย่าง 2 > มากกว่า a>ba>10 >= มากกว่าหรือ เท่ากับ a>=ba>=10 < น้อยกว่า a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2093824/slides/slide_6.jpg", "name": "( เงื่อนไข ) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เครื่องห มาย ความหมายตัวอย่า ง 1 ตัวอย่าง 2 > มากกว่า a>ba>10 >= มากกว่าหรือ เท่ากับ a>=ba>=10 < น้อยกว่า a มากกว่า a>ba>10 >= มากกว่าหรือ เท่ากับ a>=ba>=10 < น้อยกว่า a

7 ตัวดำเนินการตรรกะ สัญลัก ษณ์ ตัวอย่าง และ &&a>=5 && a<=10 หรือ ||a 10 นิเสธ !!a!a

8

9

10

11

12

13

14 แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง จงเขียนผังงานและโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน และแสดงค่าตัวเลขที่มีค่าสูงสุด หมายเหตุ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า a มากกว่า b และ a มากกว่า c แสดงว่า a เป็นเลขที่มีค่าสูงสุด เพิ่มเติม (a มากกว่า b และ a มากกว่า c)  (a>b && a>c)

15 แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง จงเขียนผังงานและโปรแกรม รับชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา คะแนนสอบรวม และคะแนนเต็ม หากนักศึกษา สอบได้ มากกว่า 60% ให้แสดงผลชื่อ นามสกุล รหัส นักศึกษา คะแนน และผลสอบว่าผ่าน

16 แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง จงเขียนผังงานและโปรแกรมหารเลข 2 จำนวน โดยโปรแกรมต้องตรวจสอบได้ว่าตัวหารเป็น "0" หรือไม่ ถ้าตัวหารไม่เป็น "0" ให้แสดง ผลลัพธ์จากการหาร ถ้าตัวหารเป็น "0" ให้แสดง ข้อความ “ERROR”


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do…while 2.3 คำสั่ง for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google