งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะโครงสร้างของผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะโครงสร้างของผังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน

2 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน
การทำงานแบบลำดับ (Sequence) การเลือกทำ (Selection) การทำซ้ำ (Repetition) ทำในขณะที่ (Do-While) ทำจนกระทั่ง (Do-Until)

3 ตัวอย่าง ผังงานการทำงานแบบลำดับ
ตัวอย่าง ผังงานการทำงานแบบลำดับ

4 ตัวอย่าง ผังงานการเลือกทำ
ตัวอย่าง ผังงานการเลือกทำ

5 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำในขณะที่
ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำในขณะที่

6 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำจนกระทั่ง
ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำจนกระทั่ง

7 ทำในขณะที่ (Do-While) ทำจนกระทั่ง (Do-Until)
ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผังงานการทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง ทำในขณะที่ (Do-While) กลับไปทำซ้ำเมื่อผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง ทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการกระทำ ทำจนกระทั่ง (Do-Until) กลับไปทำซ้ำเมื่อผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ กระทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำก่อนแล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไข

8 ทำในขณะที่ (Do-While) ทำจนกระทั่ง (Do-Until)
ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผังงานการทำซ้ำลักษณะทำในขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง ทำในขณะที่ (Do-While) มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ทำขั้นตอนการทำซ้ำเลยถ้าผลจากการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกเป็นจริง ทำจนกระทั่ง (Do-Until) มีการกระทำขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง

9 การพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบลำดับ
เป็นขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน ที่ประกอบอยู่ในทุกโครงสร้างผังงาน ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนการให้เป็น Algorithm และ Pseudo Code

10 ความสัมพันธ์ระหว่าง Flowchart การทำงานของ Algorithm และ Pseudo Code
Begin หรือ Start End หรือ Stop Read X a Algorithm เริ่มต้น จบการทำงาน รับค่า X กำหนดให้ a

11 ตัวอย่างที่ 1 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. รับค่า Base, High
1. เริ่มต้น 2. รับค่า Base, High 3. Area x Base x High 4. แสดงค่า Area 5. จบการทำงาน ตัวอย่างที่ 1 Pseudo Code Begin Read Base, High Area x Base x High Write Area End

12 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. รับค่า r 3. ans x pi x r 4. แสดงค่า ans 5. จบการทำงาน Pseudo Code Begin Read r ans x pi x r Write ans End ตัวอย่างที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะโครงสร้างของผังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google