งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน. 2  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)  การเลือกทำ (Selection)  การทำซ้ำ (Repetition)  ทำในขณะที่ (Do-While)  ทำจนกระทั่ง (Do-Until)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน. 2  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)  การเลือกทำ (Selection)  การทำซ้ำ (Repetition)  ทำในขณะที่ (Do-While)  ทำจนกระทั่ง (Do-Until)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน

2 2  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)  การเลือกทำ (Selection)  การทำซ้ำ (Repetition)  ทำในขณะที่ (Do-While)  ทำจนกระทั่ง (Do-Until)

3 3 ตัวอย่าง ผังงานการทำงานแบบ ลำดับ

4 4 ตัวอย่าง ผังงานการเลือกทำ

5 5 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำในขณะที่

6 6 ตัวอย่าง ผังงานการทำซ้ำ ลักษณะทำจนกระทั่ง

7 7 ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผัง งานการทำซ้ำลักษณะทำใน ขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง ทำในขณะที่ (Do- While)  กลับไปทำซ้ำเมื่อ ผลจากการ ตรวจสอบเงื่อนไข เป็นจริง  ทำการตรวจสอบ เงื่อนไขก่อนการ กระทำ ทำจนกระทั่ง (Do- Until)  กลับไปทำซ้ำเมื่อ ผลจากการ ตรวจสอบเงื่อนไข เป็นเท็จ  กระทำขั้นตอนที่ ต้องทำซ้ำก่อนแล้ว จึงค่อยตรวจสอบ เงื่อนไข

8 8 ข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้างผัง งานการทำซ้ำลักษณะทำใน ขณะที่ กับ ทำจนกระทั่ง ทำในขณะที่ (Do- While)  มีความเป็นไปได้ที่ จะไม่ทำขั้นตอน การทำซ้ำเลยถ้า ผลจากการ ตรวจสอบเงื่อนไข ครั้งแรกเป็นจริง ทำจนกระทั่ง (Do- Until)  มีการกระทำ ขั้นตอนที่ต้อง ทำซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง

9 9 การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน แบบลำดับ  เป็นขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน ที่ ประกอบอยู่ในทุกโครงสร้างผังงาน  ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนการให้เป็น Algorithm และ Pseudo Code

10 10 ความสัมพันธ์ระหว่าง Flowchart การทำงานของ Algorithm และ Pseudo Code Algorithm  เริ่มต้น  จบการ ทำงาน  รับค่า X  กำหนดให้ a 0 Pseudo Code  Begin หรือ Start  End หรือ Stop  Read X  a 0

11 11 ตัวอย่างที่ 1 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. รับค่า Base, High 3. Area 0.5 x Base x High 4. แสดงค่า Area 5. จบการทำงาน Pseudo Code Begin Read Base, High Area 0.5 x Base x High Write Area End

12 12 ตัวอย่างที่ 2 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. รับค่า r 3. ans 2 x pi x r 4. แสดงค่า ans 5. จบการ ทำงาน Pseudo Code Begin Read r ans 2 x pi x r Write ans End


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะโครงสร้างของผัง งาน. 2  การทำงานแบบลำดับ (Sequence)  การเลือกทำ (Selection)  การทำซ้ำ (Repetition)  ทำในขณะที่ (Do-While)  ทำจนกระทั่ง (Do-Until)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google