งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 อีแจว ACORN WOODPECKER OAK กัลยา ศรีพุทธชาติ EVOLUTIONARY ECOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 อีแจว ACORN WOODPECKER OAK กัลยา ศรีพุทธชาติ EVOLUTIONARY ECOLOGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 8

3 อีแจว

4 ACORN WOODPECKER OAK

5 กัลยา ศรีพุทธชาติ EVOLUTIONARY ECOLOGY

6 “ADAPTATION” การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต เพื่อความอยู่รอด …. สามารถแพร่พันธุ์ ตามกฏการคัดเลือกตามธรรมชาติ (NATURAL SELECTION)

7 สิ่งมีชีวิตใดที่มีการปรับตัวได้ดี เหมาะสมกับสภาพขณะนั้น จะถูกคัดเลือกไว้ มีชีวิตรอด และ มีลูกหลานสืบต่อไป

8 รูปแบบการปรับตัว MORPHOLOGICAL A. การปรับด้านโครงสร้าง รูปร่าง PHYSIOLOGICAL A. การปรับด้านสรีระ การทำงานในร่างกาย BEHAVIORAL A. การปรับด้านพฤติกรรม

9 MORPHOLOGICAL ADAPTATION รูปร่างของปลา … เพรียว ช่วยลดแรงต้านของน้ำ

10 จะงอยปากของนก.. อาหาร กะรางหัวขวาน กระจาบทอง

11 HOOK

12 MUSCLE

13

14 Sagittaria ปรับลักษณะต้นและใบ ในน้ำ บนบก

15 การขับเหงื่อ …. อากาศร้อน สัตว์ในที่แห้งแล้งขับถ่าย …. เข้มข้น.. เพื่อรักษาน้ำ MORPHOLOGICAL ADAPTATION PHYSIOLOGICAL ADAPTATION

16 BEHAVIORAL ADAPTATION เวลาของกิจกรรม ตามเวลาของเหยื่อ แสก เปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร เพื่อลดการแก่งแย่ง

17 สาเหตุที่สำคัญของการปรับตัว PHYSICAL ENVIRONMENT: สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ NOURISHMENT: ความอุดมสมบูรณ์ PREDATION: การล่า REPRODUCTION: การสืบพันธุ์

18 ตัวอย่างการปรับตัวต่อ PHYSICAL ENVIRONMENT ความชื้น พื้นที่แห้งแล้ง … พืชลดใบ อวบน้ำ ระบบรากแผ่กว้าง เพิ่มโอกาสได้น้ำ

19 พืชที่เจริญในที่ที่มีความชื้นมาก … ดินไม่แน่น สร้างพูพอน (BUTTRESS) ยืนต้นมั่นคง

20 สัตว์ในที่แห้งแล้ง ผนังลำตัวหนา แห้ง และทึบแสง การจำศีล การอพยพ Australian burrowing frog

21 นกหัวโต การอพยพ

22 อุณหภูมิ การมีขนปกคลุมตัว หรือ มีฉนวนแบบอื่น FAT

23 Brewer 1994

24 เป็ดแดงอาบน้ำ

25 อุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงเวลาออกหากิน หากินกลางวัน..DIURNAL หากินกลางคืน..NOCTURNAL ในทะเลทราย.. กลางวันร้อนมาก.. ก.. กก สัตว์ออกหากินกลางคืน

26 ลม พืชที่เจริญที่สูง หรือลมแรง ส่วนมากลำต้นไม่สูงมากหรือ ปรับทิศทางการเจริญ ปรับความสูงของต้นตามระดับความสูง Yarrow

27 เจริญในที่สูงหรือลมแรง

28 แสง พืชอิงอาศัย เกาะไม้ใหญ่เพื่อรับแสง ป่าดิบ

29 ต้นกล้า ใบต่ำ ที่เรือนยอด ใบไม้ปรับขนาดเพื่อรับแสง

30 ตัวอย่างการปรับตัวเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ระบบรากของพืช กาฝาก mistletoe

31 กระเบน -remoras อาศัย

32 การสะสมอาหารตามส่วนต่างๆ เพื่อสะสม หรือ หลบผู้ล่า

33 ADAPT FOR NOURISHMENT Sweet potato Onion

34 MYCORRHIZAE ระหว่าง HIGHER PLANT กับ SOIL FUNGI ต้นสน ที่อยู่ร่วมแบบ Mycorrhizae ดูดซึมสารอาหาร และการเจริญดีกว่า ราที่หุ้มราก.. เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม ปล่อยสารช่วยย่อยอาหาร ให้เล็กลง

35 CARNIVOROUS PLANTS พืชที่กินสัตว์ พืชที่เจริญในพื้นที่ดินขาดธาตุอาหาร วิวัฒนาการมากินสัตว์ … พืชกินแมลง สร้างกลไกจับเหยื่อ รูปร่างใบ ต่อมน้ำหวาน น้ำย่อย และ อื่นๆ 8-7

36 VENUS FLYTRAP กาบหอยแครง ใบแผ่คล้ายหอยกาบ ภายในมีขนที่ไวต่อสัมผัส ใบปิดเข้าหากันอย่างเร็ว ปล่อยน้ำย่อย..

37 PITCHER PLANT หม้อข้าวหม้อ แกงลิง ใบคล้ายเหยือก ฝาด้านบนป้องกันน้ำ ขนด้านใน ป้องกันเหยื่อไต่ขึ้น

38 SUNDEW หยาดน้ำค้าง ใบเป็นเส้น มีน้ำเหนียว การดิ้นของเหยื่อ … เส้นจะโค้งเข้ามา ปล่อยน้ำย่อย

39

40 PHYSICAL ENVIRONMENT NOURISHMENT PREDATION PREDATOR ……PREY ผู้ล่า …………………. เหยื่อ

41 ตัวอย่างการปรับตัวของผู้ล่า การเคลื่อนที่ ….. เร็ว cheetah

42 การร่วมมือล่า ……. ในชนิดเดียวกัน.. ต่างชนิดกัน สุนัขป่า นกกระทุง

43 ร่วมมือต่าง ชนิดกัน เหยี่ยว กับ หมาป่า

44 HONEY-GUIDE & RATEL นกพรานผึ้งกับชนิดอื่น

45 เทคนิคการล่า กัดเหยื่อบริเวณที่สำคัญ การพรางตัวเข้าใกล้ก่อนโจมตี มีสารเหนียวที่ลิ้น

46

47 เหยี่ยว peregrine ล่านก เขี้ยวพิษ

48 แมลงช้าง

49 การใช้อุปกรณ์ช่วยล่าเหยื่อ

50 นกเลขานุการ..SECRETARY BIRD

51 การปรับโครงสร้างฟัน สัตว์กินเนื้อ มีฟัน 4 แบบ INCISOR,CANINE, PREMOLAR,MOLAR CARNIVORE OMNIVORE HERBIVORE INCISOR CANINE PREMOLAR MOLAR 8-10

52 KOALACOYOTE

53 เค้าแมว สายตา

54 PREDATOR ตัวอย่างการปรับตัวของเหยื่อ (PREY) การต่อสู้ หรือ ป้องกันตัว … หลายวิธี STRUCTURAL DEFENSES โครงสร้าง พืชมีเปลือกหนา.. หนาม 8-11

55 เดือย

56 BEHAVIORAL DEFENSES ปรับพฤติกรรม แสดงท่าข่มขู่ … ดูน่ากลัว THREAT POSTURE

57

58 แสดงท่าเหมือนตาย (DEATH POSTURE) … ผู้ล่าที่ไม่กินซากจะไม่สนใจ OPOSSUM ที่สำคัญ ???? ต้องตายให้เหมือน

59 INJURY-FEIGNING DISPLAY KILLDEER

60 กระจาบลาย การสร้างรัง

61 ร่วมมือกันต่อสู้

62 มีเสียงร้องเตือนภัย (ALARM CALL) อยู่เป็นฝูงใหญ่ มียามเตือนภัย เสียงร้องเตือนภัยแตกต่างกันไป

63 STRUCTURAL DEFENSES BEHAVIORAL DEFENSES CHEMICAL DEFENSES การสร้างสารเคมีป้องกันตัว พืช สัตว์ 8-12

64 พืช สารเคมีที่พืชสร้างไว้ป้องกันตัว.. เป็น SECONDARY COMPOUNDS ระหว่างการสร้าง PRIMARY COMPOUNDS ใน PHOTOSYNTHESIS

65 สารเคมีที่พืชสร้างป้องกันตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ใหญ่ๆ 8-12

66 สัตว์ สร้างขึ้นเอง รับจากที่อื่น..SECONDHAND กลุ่มสัตว์ที่มีการสร้างสารไว้ป้องกันตัวมากที่สุด ARTHROPODS ผึ้ง ต่อ แตน แมลงปีกแข็ง

67 ตัวอย่างสัตว์ที่มีสารเคมีป้องกันตัว QUINONES..BOMBARDIER BEETLES ปล่อย เมื่อถูกรบกวน … อุณหภูมิสูง 100 องศา ต่อมอยู่ที่ปลายส่วนท้อง 2 ช่อง mix: HYDROQUINONE,H 2 O 2 mix: CATALASE,PEROXIDASE รวม ปล่อย... ร้อน 8-12

68 TETRODOTOXIN.. สารทำลายประสาท พบในสัตว์หลายชนิด ASIAN GOBY FISH AMERICAN NEWT COSTA RICAN FROG

69 CARDIAC GLYCOSIDES สารทำให้หัวใจบีบตัวเร็ว … อาจถึงตาย MONARCH BUTTERFLY ได้รับสารนี้จากพืชอาหาร (MILKWEED) ใช้ป้องกันตัว

70 MONARCH BUTTERFLY วางไข่ใต้ใบ กินใบ

71 แมลงอื่นๆอีกหลายชนิด milkweed

72 NUDIBRANCH….SEA SLUG กินปะการัง และ เก็บ NEMATOCYST ไว้ที่ผิวเพื่อป้องกันตัว 8-12

73 PREY DEFENSES STRUCTURAL D. BEHAVIORAL D. CHEMICAL D. COLORATIONAL DEFENSES

74 โปรดติดตาม.. ความตื่นเต้น ในตอนต่อไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 อีแจว ACORN WOODPECKER OAK กัลยา ศรีพุทธชาติ EVOLUTIONARY ECOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google