งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Order Blattodea. Blaberidae เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน รศ. โกศล เจริญสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Order Blattodea. Blaberidae เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน รศ. โกศล เจริญสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Order Blattodea

2 Blaberidae เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน รศ. โกศล เจริญสม

3 Blattellidae อาศัยอยู่ ได้ทั้งในบ้านและตามธรรมชาติ ย่อยทำลายท่อนไม้ เป็น scavenger รศ. โกศล เจริญสม

4 Blattidae อาศัยได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เป็น scavenger รศ. โกศล เจริญสม Frederic, 1987

5 Cryptocercidae อาศัยอยู่บริเวณไม้ผุ เป็น scavenger Frederic, 1987

6 Polyphagidae เป็นแมลงที่หากินกลางคืน อาศัยใต้เปลือกไม้, เศษซากใบไม้ในรังของสัตว์เล็กๆ, ใต้ดิน Frederic, 1987

7 Panesthidae อาศัยตามพื้นป่า เป็นกลุ่ม omnivore บางชนิดเป็น scavenger Epilampridae Homoeogamidae


ดาวน์โหลด ppt Order Blattodea. Blaberidae เป็นกลุ่ม scavenger พบอาศัยอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน รศ. โกศล เจริญสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google