งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Graphics 360107 by uddee. - กระดานรองเขียนแบบ - ไม้ที - ไม้ทีปรับองศา - ไม้ฉาก 60,30 องศา - ฉากปรับมุม - ไม้บรรทัดเสกล - ไม้บรรทัด - ชุดวงเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Graphics 360107 by uddee. - กระดานรองเขียนแบบ - ไม้ที - ไม้ทีปรับองศา - ไม้ฉาก 60,30 องศา - ฉากปรับมุม - ไม้บรรทัดเสกล - ไม้บรรทัด - ชุดวงเวียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Graphics 360107 by uddee

2 - กระดานรองเขียนแบบ - ไม้ที - ไม้ทีปรับองศา - ไม้ฉาก 60,30 องศา - ฉากปรับมุม - ไม้บรรทัดเสกล - ไม้บรรทัด - ชุดวงเวียน - ฯลฯ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์

3 - กระดานรองเขียนแบบ - ไม้ที - ไม้ทีปรับองศา - ไม้ฉาก 60,30 องศา - ฉากปรับมุม - ไม้บรรทัดเสกล - ไม้บรรทัด - ชุดวงเวียน - ฯลฯ ทำความรู้จักกับอุปกรณ์

4 - โต๊ะเขียนแบบ - กระดานติดทีสไลด์

5 ขนาดกระดาษแบบต่างๆทีนิยมใช้ในการเขียน ขนาด เอ 4 (21 คูณ 29.5 เซนติเมตรโดยประมาณ ) ขนาด เอ 3 (42 คูณ 29.5 เซนติเมตรโดยประมาณ ) ขนาด เอ 2 (59 คูณ 42 เซนติเมตรโดยประมาณ ) ขนาด เอ 1 (84 คูณ 59 เซนติเมตรโดยประมาณ ) ขนาด เอ 0 (118 คูณ 84 เซนติเมตรโดยประมาณ )

6 1. การเขียนเส้นแบบต่างๆน้ำหนักต่างๆ เส้นประ เส้นร่าง เส้นจริง เส้นเน้น

7 - ควรฝึกวาดเขียน, วาดเส้นควบคู่กันไปด้วยเพื่อหัดถ่ายทอดความคิดของตนลงเป็นภาพได้ ตัวอย่าง - การหัดเขียนพวกคน, รถ, ต้นไม้ต่างๆ - การหัดเขียนของ ใกล้ๆตัวเช่นของ ประดับ, ของตกแต่ง ฯลฯ - เขียนให้คุ้นเคยและ บ่อยๆ

8 ตัวอย่าง - อาจดูตัวอย่างจากใน หนังสือ, นิตยสาร - การเริมต้นเขียนอาจเริ่ม จากการ คัดลอกภาพ ด้วยเทคนิคต่างๆเช่น สำเนาเอกสารแล้วใช้ กระดาษลอกลาย, แล้ว ค่อยๆพัฒนาเป็นการ เขียนตามแบบใน ภายหลัง - โดยควรเริมจากภาพที่มี ขนาดไม่ใหญ่มากนัก

9 - การฝึกหัดควรร่างภาพเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วจึงค่อยดัดแปลง

10

11 ตัวอย่าง - ผลงานของนักศึกษาวิชาวาดเส้น

12 2. การเขียนรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ โดยการร่างแบบไม่ใช้เครื่องมือ การขีดเขียนเส้นแบบอิสระ (FREEHAND) - จากบนลงล่าง - จากซ้ายไปขวา - กระจายออกจากจุด ศูนย์กลาง - ให้ขีดเส้นโดยเริ่มลงน้ำหนัก ขึ้นต้นและจบในเส้น อย่างสม่ำเสมอและต่อเส้นกัน เป็นช่วงๆ

13 ตัวอย่างสำหรับฝึกหัด

14 การเขียนรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต - หัดเขียนบ่อยๆทั้งรูปร่างรูปทรงต่างๆเพื่อให้ คุ้นเคย - หัดใช้เทคนิคต่างๆเพื่อช่วยในการเขียนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ - ให้เข้าใจพื้นฐานโดยการฝึกหัด โดยอาจเริ่มจากการหัดเสก็ตซ์เองก่อน - หรือคิดหัวข้อของสิ่งที่จะวาดก่อนก็ได้ โดย ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ในเรื่องต่างๆกันเช่นฝึก เพื่อให้คุ้นมือหรือให้เขียนได้แม่นยำขึ้นหรือให้ ส่วนสัดของรูปร่างรูปทรงผิดเพี้ยนน้อยลงๆ

15 ตัวอย่าง

16

17


ดาวน์โหลด ppt Basic Graphics 360107 by uddee. - กระดานรองเขียนแบบ - ไม้ที - ไม้ทีปรับองศา - ไม้ฉาก 60,30 องศา - ฉากปรับมุม - ไม้บรรทัดเสกล - ไม้บรรทัด - ชุดวงเวียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google