งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Graphics 360107 by uddee Room 3506 / 01.00-01.30pm / 23 June 2004 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับ ช่วยในการเขียนภาพ 4. ความเข้าใจในการใช้เสกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Graphics 360107 by uddee Room 3506 / 01.00-01.30pm / 23 June 2004 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับ ช่วยในการเขียนภาพ 4. ความเข้าใจในการใช้เสกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Graphics 360107 by uddee Room 3506 / 01.00-01.30pm / 23 June 2004 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับ ช่วยในการเขียนภาพ 4. ความเข้าใจในการใช้เสกล (SCALE) 5. การเขียนรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ โดยการร่างแบบใช้เครื่องมือ

2 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับช่วยในการเขียนภาพ

3 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับช่วยในการเขียนภาพ

4 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับช่วยในการเขียนภาพ

5 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับช่วยในการเขียนภาพ

6 4. ความเข้าใจในการใช้เสกล ( SCALE ) - ทำไมเสกลจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักออกแบบ

7 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร 1000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร 2.54 เซนติเมตร เท่ากับ 1 นิ้ว 12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต หลา, ไมล์, หุน, วา, ศอก, ฯลฯ

8 เสกลระบบเมตริก 1:1 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 เสกลแบบอังกฤษ ( ประมาณ ) 12”=1’-0 (1:1) 3” =1’-0 (1:4) 1.5”=1’-0 (1:8) 0.5”=1’-0 (1:24) 0.25”=1’-0 (1:48) 0.125”=1’-0 (1:96) 1” =20’ (1:240) 1” =50’ (1:600) การนำไปใช้ แบบเท่าจริง แบบรายละเอียด รูปตัดงานผนัง รูปตัดโครงสร้าง แปลนและรูปด้าน แปลนและรูปด้าน แปลนอาคาร ผังบริเวณ

9 1 นิ้ว เท่ากับ 25.4 มิลลิเมตร 1 ฟุต เท่ากับ 0.3048 เมตร 1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร 1 ไมล์ เท่ากับ 1.60934 กิโลเมตร 1 ควอร์ตเท่ากับ 0.946353 ลิตร 1 แกลลอนเท่ากับ 0.00378541 คิวบิคเมตร 1 ออนซ์เท่ากับ 28.3495 กรัม 1 ปอนด์เท่ากับ 0.453592 กิโลกรัม 1 แรงม้าเท่ากับ 0.745700 กิโลวัตต์ 1 มิลลิเมตรเท่ากับ 0.0393701 นิ้ว 1 เมตรเท่ากับ 3.28084 ฟุต 1 เมตรเท่ากับ 1.09361 หลา 1 กิโลเมตรเท่ากับ 0.621371 ไมล์ 1 ลิตรเท่ากับ 1.05669 ควอร์ต 1 คิวบิคเมตรเท่ากับ 264.172 แกลลอน 1 กรัมเท่ากับ 0.0352740 ออนซ์ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 2.20462 ปอนด์ 1 กิโลวัตต์เท่ากับ 1.34102 แรงม้า

10 600 มิลลิเมตรเท่ากับ 2 ฟุต 700 มิลลิเมตรเท่ากับ 2 ฟุต 4 นิ้ว 800 มิลลิเมตรเท่ากับ 2 ฟุต 8 นิ้ว 900 มิลลิเมตรเท่ากับ 3 ฟุต 1000 มิลลิเมตรเท่ากับ 3 ฟุต 4 นิ้ว 1100 มิลลิเมตรเท่ากับ 3 ฟุต 8 นิ้ว 1200 มิลลิเมตรเท่ากับ 4 ฟุต 1500 มิลลิเมตรเท่ากับ 5 ฟุต 1800 มิลลิเมตรเท่ากับ 6 ฟุต 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก 4 ศอกเท่ากับ 1 วา 20 วาเท่ากับ 1 เส้น 400 เส้นเท่ากับ 1 โยชน์ 1 วา เท่ากับ 2 เมตร 1 เส้น เท่ากับ 40 เมตร 1 โยชน์ เท่ากับ 1600 เมตร 1 หุน เท่ากับ 3 มิลลิเมตร

11 เสกล 1 ต่อ 100 = 1 หน่วยที่เขียนจะใหญ่ขึ้น 100 เท่าเมื่อเป็นของจริง เช่นเราเขียนประตูกว้าง 1 เซนติเมตร ด้วยเสกล 1 ต่อ 100 ในแบบ จะมีขนาด 1 เมตร เมื่อเป็นขนาดของจริง ส่วนใหญ่เรามักจะใช้เสกลดังนี้ การเขียนแบบแปลนอาคาร, บ้านพักอาศัย ทั่วๆไป 1 ต่อ 100,1 ต่อ 75, 1 ต่อ 50 การเขียนแบบแปลนสำหรับตกแต่งภายในหรือ ประกอบกับรูปด้านเพื่อตกแต่งภายใน 1 ต่อ 50, 1 ต่อ 25 การเขียนแบบแปลนหรือการเขียนภาพฉายสำหรับ เครื่องเรือนลอยตัว 1 ต่อ 25, 1 ต่อ 20, 1 ต่อ 10 การเขียนแบบขยายรายละเอียด ประกอบการตกแต่ง 1 ต่อ 2, 1 ต่อ 1( เขียนแบบเท่าจริง )

12 ตัวอย่างการเขียนแบบ ด้วยเสกลต่างๆ

13 5. การเขียนรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ โดยการร่างแบบใช้เครื่องมือ - เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับเครื่องมือเครื่องใช้ใน การเขียนแบบ - สามารถสร้างรูปร่างรูปทรงได้อย่างเข้าใจและ รวดเร็ว - มักเริ่มต้นด้วยรูปร่างเรขาคณิตเบื้องต้นเช่น สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรีแบบต่างๆ - การเขียนห้าเหลี่ยม, หกเหลี่ยม, แปดเหลี่ยมด้วย วงเวียนหรือด้วยไม้บรรทัด - การเขียนรูปทรงลูกบาศก์, ปีระมิด, ทรงกระบอก, กรงกรวย, ทรงหลายเหลี่ยมอื่นๆ - การเขียนรูปทรงกลมประกอบรูปทรงอื่นๆ รูปร่าง (FORM) 2 มิติ รูปทรง (SHAPE) 3 มิติ

14 ตัวอย่าง

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt Basic Graphics 360107 by uddee Room 3506 / 01.00-01.30pm / 23 June 2004 3. ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับ ช่วยในการเขียนภาพ 4. ความเข้าใจในการใช้เสกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google