งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา. Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา. Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา

2 Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระยะทางไกลได้โดย หน่วยติดต่อและ ปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบนเป็นเครื่องมือ ปฏิบัติการของผู้ใช้สำหรับตรวจสอบและ ควบคุม กระบวนการผลิตเชื่อมต่อกับหน่วย ควบคุมระยะไกล หน่วยควบคุมระยะไกลติดต่อ กับหน่วยติดต่อระยะไกลโดยการสื่อสารข้อมูล แบบดิจิตอลทางระบบเครือข่ายคมนาคม และ หน่วยติดต่อระยะไกลเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อกับ กระบวนการผลิต ประกอบด้วย หน่วยรับ สัญญาณ และส่งสัญญาณของสัญญาณชนิด แอนะล็อก และสัญญาณชนิดดิจิตอล

3 Sampan langpamun SCAD A การติดตั้งสกาดาสำหรับตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และบริหารระบบควบคุม

4 Sampan langpamun SCAD A สกาดาเหมาะสมกับงานประเภทใด  การตรวจสอบ  การเก็บรวบรวมข้อมูลของ กระบวนการผลิต  การบริหารระบบควบคุม ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่บริเวณกระบวนการผลิต ครอบคลุมพื้นที่กว้าง หรือโรงงาน อุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตอิสระ ติดตั้งกระจัดกระจายทั่วบริเวณพื้นที่ การผลิต รวมถึงระบบสาธารณูประโภค ต่าง


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา. Sampan langpamun SCAD A องค์ประกอบของระบบสกาดา ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุม กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google