งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 Homework 2D Equilibrium of Particle. 1. เครื่องออกกำลังขา มีน้ำหนัก ถ่วงขนาดเท่ากับ 10 กก. จง หามุม ø และขนาดของแรง F AB (15,98.1) 2. มุม ø.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 Homework 2D Equilibrium of Particle. 1. เครื่องออกกำลังขา มีน้ำหนัก ถ่วงขนาดเท่ากับ 10 กก. จง หามุม ø และขนาดของแรง F AB (15,98.1) 2. มุม ø."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 Homework 2D Equilibrium of Particle

2 1. เครื่องออกกำลังขา มีน้ำหนัก ถ่วงขนาดเท่ากับ 10 กก. จง หามุม ø และขนาดของแรง F AB (15,98.1) 2. มุม ø = 90 องศา จงขนาด ของแรง F และ T ที่ทำให้เกิด สมดุลย์ (7.2, 5.4) 3. ตาชั่งคนจนที่ประกอบโดยใช้ เชือกยาว 2 เมตร ( วัดจากจุด B ไป C และไปที่ลูกตุ้ม ) มีลูกต้ม ถ่วงขนาด 10 กก. ถาดมี น้ำหนัก 2 กก. และถ้า S=0.75 เมตร จงหา น้ำหนักของ D (11.9) 4. กระป๋องมีน้ำหนักเท่ากับ 0.5 kN จงหาแรงตึงของเชือกทุก เส้น (0.151, 0.218, 0.349, 0.433) ข้อสอบจะไม่ออกยากกว่านี้ การฝึกทำ เองก็น่าจะทำได้ และจะไม่ต้องเสียเงิน ติวข้างมอให้เสียชื่อ ( มีมอไหนเขามีติว Statics เสียเงินบ้าง.. น่าอายแท้พวกเรา ) 2 4 1 3

3 Chapter 3 Homework 3D Equilibrium of Particle

4 1. อวนมีน้ำหนัก 200 Kg จงหาแรงเชือก BA และแรงในท่อ BA และ BC ( 2.52,2.52,3.64) 2. ถ้า ø=0 จงหา ขนาด ของแรงใน ขาทั้งสาม OA OB OC (745.4,372.7) 3. ถ้า X=1.5M และ Z=2M และ กระถาง ดอกรักมีน้ำหนัก 50 KG จงหาแรงในเส้น เชือก (1211, 606, 750) 4. ให้เชือกมี ความสามารถรับแรง สูงสุดได้ไม่เกิน 3 kN จงหา น้ำหนักของลัง ไม้ (102 กก ) 5. ถ้าโคมไฟมีน้ำหนัก 15 Kg จงหาแรงใน ท่อ OA และแรงใน เส้นเชือก AB AC (319, 110, 85.8) 1 2 3 4 5 ฝึกทำใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที่ต่อข้อ แค่นี้ก็ผ่านแล้วจะไม่ต้องมาทำตัว จืดๆ เรียนไม่ทันเพื่อน

5 Chapter 5 Homework 2D Equilibrium of Rigid Body

6 1. เขียน FBD และ หาแรงกริยาที่จุด A และแรง ตึงเชือก (A: 161,475; TBC 186) 2. เขียน FBD และ หาแรงกริยาที่จุด A และที่จุด B (A: 8; B,5.2,5.0) 3. เครนมีน้ำหนักของแขนที่ตำแหน่ง G เท่ากับ 625 N กำลังยกของที่ปลายสุดและของมี น้ำหนัก 3000 N ให้เขียน FBD และ จงหา แรงกระทำที่จุด A และแรงของกระบอกไฮ ดรอลิดดันที่จุด B (A:16040,9830 B: 20939) 4. เขียน FBD แท่งประหลาด ABC และแรง กริยาที่จุด A,B, C ( ไม่บอกอาจจะเจอ กันในห้องสอบ ) รู้ว่าบางคนคิดแต่จะลอกไม่คิดทำเอง มีหลายครั้งที่ เอาการบ้านมาเป็นข้อสอบแล้วยังทำไม่ได้ เหมือนว่า นศ. เราไม่มีพลัง รู้หรือปล่าวว่า มออื่นเขาเรียนวิชานี้ ตั้งแต่ หนึ่ง 2 3 1 1 4

7 Chapter 5 Homework 3D Equilibrium of Rigid Body

8 1. ถุงหม่ำมีน้ำหนัก 200 kN จงหา แรงกริยา ที่จุด A และแรงตึงเชือกทุกเส้น (0,100,150,A: 0,0,100) 2. จงหาแรงกริยาที่ จุด A, B และแรงตึง เชือก TCD (A:0,0,333; B: 373; TCD:43.5) 3. ที่จุด A เป็น Support แบบ Ball-and socket แรง ขนาด 5 N ทั้งสองกระทำ เป็นแนวขนานกับแนวระนาบ (X-Y ) จงหา แรงตึงเชือก และแรงกริยาที่จุด A (16.7, A: 0,5,16.7) 4. กำหนดให้ X=0.75, Y=1.0, P=6 kN และไม่คิดน้ำหนักของแผ่น จงหาแรงตึง เชือกทั้งสามเส้น (3,2.25,0.75) ทั้งสี่ข้อเคยเป็นข้อสอบมาก่อนทั้งสิ้น ลองทำดู ไม่ลำบากเท่าไร หรอก ถ้าได้ A แล้วจะสามารถคุยข้ามทวีปได้ 1 4 2 3


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 Homework 2D Equilibrium of Particle. 1. เครื่องออกกำลังขา มีน้ำหนัก ถ่วงขนาดเท่ากับ 10 กก. จง หามุม ø และขนาดของแรง F AB (15,98.1) 2. มุม ø.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google