งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเลย
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย
เขต 1 เขต 2 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย
เขต 1 เขต 2 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดเลย
เขต1 ผลรวม เขต2 24.84% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.16% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลย 450,300 338,433 75.16 เขต 1 234,046 179,500 76.69 เขต 2 216,254 158,933 73.49

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดเลย เขต1 บัตรเลือกตั้ง เขต2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน เลย 93.36 2.72 3.92 เขต 1 92.94 2.59 4.47 เขต 2 93.84 2.87 3.29 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเลย
เขต 1 เขต 2 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดเลย
พลังประชาชน เขต1 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดเลย เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พลังประชาชน 72,177 40.21 30.84 พัฒนา สังขทรัพย์ 64,863 36.14 27.71

9 พรรคการเมือง : จังหวัดเลย เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นันทนา ทิมสุวรรณ พลังประชาชน 91,786 57.75 42.44 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข 75,148 47.28 34.75


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google