งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเลย

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย เขต 1 เข ต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดเลย เขต 1 เข ต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง เลย 450,300338,43375.16 เขต 1 234,046179,50076.69 เขต 2 216,254158,93373.49 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดเลย ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 75.16% 24.84%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน เลย 93.362.723.92 เขต 1 92.942.594.47 เขต 2 93.842.873.29 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดเลย บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดเลย เขต 1 เข ต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดเลย พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดเลย เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชา เร่ง สมบูรณ์สุข พลัง ประชาชน 72,17740.2130.84 พัฒนา สังข ทรัพย์ พลัง ประชาชน 64,86336.1427.71 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดเลย เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นันทนา ทิม สุวรรณ พลัง ประชาชน 91,78657.7542.44 เปล่งมณี เร่ง สมบูรณ์สุข พลัง ประชาชน 75,14847.2834.75 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google