งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2 เข ต 4 เขต 3 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช 1,055,247773,65173.31 เขต 1 312,277222,02271.10 เขต 2 322,461252,63878.35 เขต 3 222,554146,94066.02 เขต 4 197,955152,05176.81 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 3 73.31% 26.69%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 4 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครศรีธรรมราช 93.832.803.37 เขต 1 93.082.584.35 เขต 2 94.832.013.16 เขต 3 93.303.892.82 เขต 4 93.803.382.82 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประชาธิปัต ย์ 164,08873.9152.55 อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชาธิปัต ย์ 160,30672.2051.33 สัมพันธ์ ทองสมัคร ประชาธิปัต ย์ 148,70066.9847.62 พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์ 187,66374.2858.20 เทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์ 185,98473.6257.68 ประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์ 179,95071.2355.81 พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วิทยา แก้วภราดัย ประชาธิปัตย์ 98,42966.9944.23 อภิชาต กา ริกาญจน์ ประชาธิปัตย์ 84,79657.7138.10 พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประชาธิปัตย์ 100,41966.0450.73 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์ 87,95457.8544.43 พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google