งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2 เข ต 4 เขต 3 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช 1,055,247773, เขต 1 312,277222, เขต 2 322,461252, เขต 3 222,554146, เขต 4 197,955152, ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต % 26.69%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 4 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครศรีธรรมราช เขต เขต เขต เขต บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3 ผลการเลือกตั้ง จังหวัด นครศรีธรรมราช ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เขต 1 เขต 2 เข ต 4 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประชาธิปัต ย์ 164, อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชาธิปัต ย์ 160, สัมพันธ์ ทองสมัคร ประชาธิปัต ย์ 148, พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์ 187, เทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์ 185, ประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์ 179, พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วิทยา แก้วภราดัย ประชาธิปัตย์ 98, อภิชาต กา ริกาญจน์ ประชาธิปัตย์ 84, พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประชาธิปัตย์ 100, พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์ 87, พรรคการเมือง : จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google