งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ขอนแก่น 1,275,709906, เขต 1 352,038266, เขต 2 323,939224, การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต % 71.02%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง เขต 3 341,528250, เขต 4 258,204164, การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต % 71.02%

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ขอนแก่น เขต เขต บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน เขต เขต บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด ขอนแก่น พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจักษ์ แกล้ว กล้าหาญ พลัง ประชาชน 119, จักริน พัฒน์ดำรง จิตร พลัง ประชาชน 114, ภูมิ สาระผล พลัง ประชาชน 111, เขต 1

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชาพล พงษ์ พานิช พลัง ประชาชน 135, ดวงแข อรรณนพพร พลัง ประชาชน 124, เรืองเดช สุพรรณ ฝ่าย พลัง ประชาชน 123, เขต 2

12 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นวัธ เตาะเจริญสุข พลัง ประชาชน 119, ปัญญา ศรีปัญญา พลัง ประชาชน 110, จตุพร เจริญเชื้อ พลัง ประชาชน 105, เขต 3

13 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมศักดิ์ เกียรติสุ รนนท์ พลัง ประชาชน 71, สุชาย ศรีสุรพล พลัง ประชาชน เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google