งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ขอนแก่น 1,275,709906,04371.02 เขต 1 352,038266,52575.71 เขต 2 323,939224,92569.43 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 28.98% 71.02%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง เขต 3 341,528250,01073.20 เขต 4 258,204164,58363.74 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 28.98% 71.02%

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ขอนแก่น 94.661.723.62 เขต 1 92.311.666.03 เขต 2 96.111.622.27 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน เขต 3 95.541.383.09 เขต 4 95.162.462.38 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด ขอนแก่น พลังประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจักษ์ แกล้ว กล้าหาญ พลัง ประชาชน 119,97 1 45.0134.08 จักริน พัฒน์ดำรง จิตร พลัง ประชาชน 114,32 7 42.9032.48 ภูมิ สาระผล พลัง ประชาชน 111,41 5 41.8031.65 เขต 1

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชาพล พงษ์ พานิช พลัง ประชาชน 135,15 8 60.0941.72 ดวงแข อรรณนพพร พลัง ประชาชน 124,44 7 55.3338.42 เรืองเดช สุพรรณ ฝ่าย พลัง ประชาชน 123,92 9 55.1038.26 เขต 2

12 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นวัธ เตาะเจริญสุข พลัง ประชาชน 119,61 4 47.8435.02 ปัญญา ศรีปัญญา พลัง ประชาชน 110,31 1 44.1232.30 จตุพร เจริญเชื้อ พลัง ประชาชน 105,31 5 42.1230.84 เขต 3

13 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมศักดิ์ เกียรติสุ รนนท์ พลัง ประชาชน 71,43743.4027.67 สุชาย ศรีสุรพล พลัง ประชาชน 56.99534.6322.07 เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google