งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุโขทัย

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สุโขทัย เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง สุโขทัย 403,298322, เขต 1 203,932160, เขต 2 199,366161, เขต 1 เขต % 80.02% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สุโขทัย เขต เขต บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดสุโขทัย ชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์มัชฌิมาธิปไตย เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สัมพันธ์ ตั้งเบญจ ผล ประชาธิปัตย์ 57, วิรัตน์ วิริยะพงษ์ ประชาธิปัตย์ 45, พรรคการเมือง : จังหวัด สุโขทัย เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ชาติไทย 71, อารยะ ชุมดวง มัชฌิมาธิป ไตย 61, พรรคการเมือง : จังหวัด สุโขทัย เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google