งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุดรธานี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด อุดรธานี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง อุดรธานี 967,173728,91075.37 เขต 1 298,540217,23672.77 เขต 2 278,522215,19377.26 เขต 3 182,495142,64078.16 เขต 4 207,616153,84174.10 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 24.63% 75.37% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน อุดรธานี 94.461.993.56 เขต 1 92.841.385.78 เขต 2 95.541.622.84 เขต 3 94.722.872.41 เขต 4 94.982.552.48 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดอุดรธานี พลัง ประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุรทิน พิมาน เมฆินทร์ พลังประชาชน 81,26337.4127.22 เชิดชัย วิเชียร วรรณ พลังประชาชน 74,09034.1124.82 อนันต์ ศรีพันธุ์ พลังประชาชน 73,40933.7924.59 พรรคการเมือง : จังหวัด อุดรธานี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ธีระชัย แสนแก้ว พลัง ประชาชน 115,79 0 53.8141.57 ทองดี มนิสสาร พลัง ประชาชน 106,42 8 49.4638.21 ต่อพงษ์ ไชย สาส์น พลัง ประชาชน 100,12 5 46.5335.95 พรรคการเมือง : จังหวัด อุดรธานี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ประสพ บุษราคัม พลัง ประชาชน 56,69739.7531.07 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พลัง ประชาชน 44,42231.1424.34 พรรคการเมือง : จังหวัด อุดรธานี เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วิเชียร ขาวขำ พลัง ประชาชน 76,87549.9737.03 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสี งาม พลัง ประชาชน 45,28829.4421.81 พรรคการเมือง : จังหวัด อุดรธานี เขต 4 เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google