งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนราธิวาส

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส เขต 2 เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นราธิวาส เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นราธิวาส 441,122342,58777.66 เขต 1 272,260212,64878.10 เขต 2 168,862129,93976.95 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 77.66% 22.34%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นราธิวาส เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นราธิวาส 94.192.902.91 เขต 1 94.432.513.06 เขต 2 93.783.552.67 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 2 เขต 1

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 พรรคการเมือง จังหวัด นราธิวาส ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชาติไทยประชาธิปัตย์พลังประชาชนเพื่อแผ่นดิน เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) แวมาฮาดี แวดา โอะ เพื่อแผ่นดิน 78,83037.0728.95 เจะอามิง โตะ ตาหยง ประชาธิปัตย์ 61,91129.1122.74 วัชระ ยาวอหะซัน ชาติไทย 60,36228.3922.17 พรรคการเมือง : จังหวัด นราธิวาส เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) กูเฮง ยาวอหะซัน ชาติไทย 46,54135.8227.56 นัจมุดดีน อูมา พลังประชาชน 42,40332.6325.11 พรรคการเมือง : จังหวัด นราธิวาส เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google