งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนราธิวาส
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 เขต 2 22.34% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 77.66% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง นราธิวาส 441,122 342,587 77.66 เขต 1 272,260 212,648 78.10 เขต 2 168,862 129,939 76.95

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 2 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นราธิวาส 94.19 2.90 2.91 เขต 1 94.43 2.51 3.06 เขต 2 93.78 3.55 2.67

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดนราธิวาส
เพื่อแผ่นดิน ประชาธิปัตย์ ชาติไทย พลังประชาชน เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 2 เขต 2 เขต 2 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดนราธิวาส เขต 1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) แวมาฮาดี แวดาโอะ เพื่อแผ่นดิน 78,830 37.07 28.95 เจะอามิง โตะตาหยง ประชาธิปัตย์ 61,911 29.11 22.74 วัชระ ยาวอหะซัน ชาติไทย 60,362 28.39 22.17

9 พรรคการเมือง : จังหวัดนราธิวาส เขต 2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) กูเฮง ยาวอหะซัน ชาติไทย 46,541 35.82 27.56 นัจมุดดีน อูมา พลังประชาชน 42,403 32.63 25.11


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google