งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง กาญจนบุรี 521,176402,68277.26 เขต 1 293,101224,74876.68 เขต 2 228,075177,93478.02 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 22.74% 77.26%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน กาญจนบุรี 91.802.875.32 เขต 1 91.382.805.82 เขต 2 92.342.964.70 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด กาญจนบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด กาญจนบุรี พลังประชาชนประชาธิปัตย์ เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พลโท มะ โพธิ์งาม พลัง ประชาชน 79,21935.2527.03 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลัง ประชาชน 74,93733.3425.57 อัฏฐพล โพธิพิพิธ ประชาธิปัต ย์ 69,51130.9323.72 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปารเมศ โพธารา กุล ประชาธิปัตย์ 74,452 41.8432.64 สันทัด จีนาภักดิ์ พลัง ประชาชน 58,195 32.7125.52 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google