งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
เขต 1 เขต 2 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
เขต1 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ เขต2 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
เขต1 ผลรวม 22.74% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต2 77.26% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง กาญจนบุรี 521,176 402,682 77.26 เขต 1 293,101 224,748 76.68 เขต 2 228,075 177,934 78.02

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี เขต1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต2 No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน กาญจนบุรี 91.80 2.87 5.32 เขต 1 91.38 2.80 5.82 เขต 2 92.34 2.96 4.70 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี
เขต1 No comment เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พลังประชาชน ประชาธิปัตย์ เขต1 เขต1 เขต2 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดกาญจนบุรี เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พลโท มะ โพธิ์งาม พลังประชาชน 79,219 35.25 27.03 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ 74,937 33.34 25.57 อัฏฐพล โพธิพิพิธ ประชาธิปัตย์ 69,511 30.93 23.72

9 พรรคการเมือง : จังหวัดกาญจนบุรี เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปารเมศ โพธารากุล ประชาธิปัตย์ 74,452 41.84 32.64 สันทัด จีนาภักดิ์ พลังประชาชน 58,195 32.71 25.52 9


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google