งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัด พระนครศรีอยุธย า เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด พระนครศรีอยุธย า เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง พระนครศรีอยุธยา 552,521426,19877.14 เขต 1 331,952258,27677.81 เขต 2 220,569167,92276.13 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 77.14% 22.86%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน พระนครศรีอยุธยา 88.943.337.73 เขต 1 90.022.947.05 เขต 2 87.283.948.78 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด พระนครศรีอยุธย า เขต 1 เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พลังประชาชนชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรเชษฐ์ ชัย โกศล พลัง ประชาชน 82,84132.0724.96 พ้อง ชีวานันท์ พลัง ประชาชน 81,57831.5924.58 เกื้อกูล ด่าน ชัยวิจิตร ชาติไทย 71,70227.7621.60 เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรศักดิ์ พันธ์ เจริญวรกุล พลัง ประชาชน 95,63356.9543.36 วิทยา บุรณศิริ พลัง ประชาชน 89,09053.0540.39 เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google