งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ชัยภูมิ 807,269566,50270.18 เขต 1 338,139230,75068.24 เขต 2 235,094173,85273.95 เขต 3 234,036161,90069.18 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต 3 70.18% 29.82%

5 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ชัยภูมิ 95.312.332.36 เขต 1 96.321.652.02 เขต 2 94.492.662.86 เขต 3 94.742.962.30 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 พรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลังประชาชนชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจริญ จรรย์โกมล พลัง ประชาชน 95,59341.4328.27 มานะ โลหะ วณิชย์ พลัง ประชาชน 79,07434.2723.39 เชวงศักดิ์ เร่ง ไพบูลย์วงษ์ ชาติไทย 65,51228.3919.37 เขต 1

9 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พลัง ประชาชน 80,23246.1534.13 บัณฑูรย์ เกียรติ ก้องชูชัย ชาติไทย 66,53438.2728.30 เขต 2

10 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปาริชาติ ชาลีเครือ พลัง ประชาชน 70,98143.8430.33 สุนทรี ชัยวิรัตนะ พลัง ประชาชน 49,53330.5921.16 เขต 3


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google