งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ชัยภูมิ 807,269566, เขต 1 338,139230, เขต 2 235,094173, เขต 3 234,036161, การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 1 เขต 2 เขต % 29.82%

5 เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ ประสงค์ลงคะแนน ชัยภูมิ เขต เขต เขต บัตรเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2 เขต 3

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 พรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลังประชาชนชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจริญ จรรย์โกมล พลัง ประชาชน 95, มานะ โลหะ วณิชย์ พลัง ประชาชน 79, เชวงศักดิ์ เร่ง ไพบูลย์วงษ์ ชาติไทย 65, เขต 1

9 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พลัง ประชาชน 80, บัณฑูรย์ เกียรติ ก้องชูชัย ชาติไทย 66, เขต 2

10 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปาริชาติ ชาลีเครือ พลัง ประชาชน 70, สุนทรี ชัยวิรัตนะ พลัง ประชาชน 49, เขต 3


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดชัยภูมิ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google