งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 เขต 3 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
เขต 1 เขต 2 เขต 3 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
เขต1 29.82% ผลรวม เขต2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต3 70.18% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ชัยภูมิ 807,269 566,502 70.18 เขต 1 338,139 230,750 68.24 เขต 2 235,094 173,852 73.95 เขต 3 234,036 161,900 69.18 No comment

5 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ เขต1 บัตรเลือกตั้ง เขต2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต3 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ชัยภูมิ 95.31 2.33 2.36 เขต 1 96.32 1.65 2.02 เขต 2 94.49 2.66 2.86 เขต 3 94.74 2.96 2.30 No comment 5

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดชัยภูมิ
เขต1 เขต2 เขต3 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 6

7 พรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ
พลังประชาชน ชาติไทย เขต1 เขต1 เขต2 เขต2 เขต3 เขต3 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจริญ จรรย์โกมล พลังประชาชน 95,593 41.43 28.27 มานะ โลหะวณิชย์ 79,074 34.27 23.39 เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ชาติไทย 65,512 28.39 19.37

9 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พลังประชาชน 80,232 46.15 34.13 บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ชาติไทย 66,534 38.27 28.30 9

10 พรรคการเมือง : จังหวัดชัยภูมิ เขต3
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปาริชาติ ชาลีเครือ พลังประชาชน 70,981 43.84 30.33 สุนทรี ชัยวิรัตนะ 49,533 30.59 21.16 10


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google