งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 เขต 1 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 เขต 1 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครสวรรค์ 770,766562, เขต 1 343,361254, เขต 2 215,448155, เขต 3 211,957151, ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 2 เขต 1 เขต % 27.00%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครสวรรค์ เขต เขต เขต บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด นครสวรรค์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชิปัตย์ ประชา ราช ชาติไทย พลัง ประชาชน มัชฌิมาธิป ไตย เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สมควร โอบอ้อม ประชาธิปัตย์ 73, สงกรานต์ จิตสุทธิ ภากร ประชาธิปัตย์ 63, สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ประชาราช 58, พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นิโรธ สุนทร เลขา ชาติไทย 61, สัญชัย วงษ์ สุนทร พลังประชาชน 55, พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ชาติไทย 68, นุกูล แสงศิริ มัชฌิมาธิป ไตย 48, พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google