งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 เขต 1 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 เขต 1 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครสวรรค์ 770,766562,64973.00 เขต 1 343,361254,85374.22 เขต 2 215,448155,97072.39 เขต 3 211,957151,82671.63 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เขต 2 เขต 1 เขต 3 73.00% 27.00%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครสวรรค์ 93.193.353.46 เขต 1 92.902.834.27 เขต 2 93.983.702.32 เขต 3 92.873.873.26 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง จังหวัด นครสวรรค์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด นครสวรรค์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชิปัตย์ ประชา ราช ชาติไทย พลัง ประชาชน มัชฌิมาธิป ไตย เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สมควร โอบอ้อม ประชาธิปัตย์ 73,44428.8221.39 สงกรานต์ จิตสุทธิ ภากร ประชาธิปัตย์ 63,54824.9418.51 สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ประชาราช 58,87723.1017.15 พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นิโรธ สุนทร เลขา ชาติไทย 61,11939.1928.37 สัญชัย วงษ์ สุนทร พลังประชาชน 55,92535.8625.96 พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 3 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ชาติไทย 68,38445.0432.26 นุกูล แสงศิริ มัชฌิมาธิป ไตย 48,16531.7222.72 พรรคการเมือง : จังหวัด นครสวรรค์ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google