งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ร้อยเอ็ด 945,373644,91568.22 เขต 1 361,100254,13470.38 เขต 2 356,932240,58967.40 เขต 3 227,341150,19266.06 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 68.22% 31.78%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ร้อยเอ็ด 96.131.792.08 เขต 1 96.441.242.32 เขต 2 96.661.411.93 เขต 3 94.763.331.92 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 พรรคการเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชนเพื่อแผ่นดิน เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ฉลาด ขามช่วง พลังประชาชน 139,40254.8538.60 เศกสิทธิ์ ไวนิยม พงศ์ พลังประชาชน 125,28949.3034.70 วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พลังประชาชน 108,78842.8130.13 พรรคการเมือง : จังหวัด ร้อยเอ็ด เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นิสิต สินธุไพร พลังประชาชน 146,26360.7940.98 ศักดา คงเพชร พลังประชาชน 145,52260.4940.77 กิตติ สมทรัพย์ พลังประชาชน 140,00058.1939.22 พรรคการเมือง : จังหวัด ร้อยเอ็ด เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) นพดล พลซื่อ เพื่อแผ่นดิน 62,28141.4727.40 นิรมิต สุจารี พลัง ประชาชน 49,66033.0621.84 พรรคการเมือง : จังหวัด ร้อยเอ็ด เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google