งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด เพชรบูรณ์ เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด เพชรบูรณ์ เขต 2 เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง เพชรบูรณ์ 718,730495,71768.97 เขต 1 354,037260,67973.63 เขต 2 364,693235,03864.45 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 64.45% 35.55%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด เพชรบูรณ์ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เพชรบูรณ์ 92.133.224.66 เขต 1 91.962.905.14 เขต 2 92.313.564.12 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด เพชรบูรณ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน ประชาธิปัตย์ เขต 2 เขต 1 ชาติไทย เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) จักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชาชน 103,87339.8529.34 วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ชาติไทย 101,65639.0028.71 สุทัศน์ จันทร์แสง ศรี ประชาธิปัตย์ 83,79832.1523.67 พรรคการเมือง : จังหวัด เพชรบูรณ์ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เอี่ยม ทองใจสด พลังประชาชน 110,78547.1330.38 วันเพ็ญ พร้อม พัฒน์ พลังประชาชน 92,83539.5025.46 สุรศักดิ์ อนรรฆ พันธ์ พลังประชาชน 82,45135.0822.61 พรรคการเมือง : จังหวัด เพชรบูรณ์ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google