งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดระยอง
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
เขต 2 เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
เขต 2 เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
เขต 2 เขต 1 23.80% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76.20% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ระยอง 404,914 308,533 76.20 เขต 1 203,854 154,154 75.62 เขต 2 201,060 154,379 76.78

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
เขต 2 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ระยอง 91.92 2.12 5.96 เขต 1 91.47 1.80 6.73 เขต 2 92.38 2.44 5.19

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
เขต 2 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดระยอง
ประชาธิปัตย์ เขต 2 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดระยอง เขต 1
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) สาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ 82,475 53.50 40.46 วิชัย ล้ำสุทธิ 70,100 45.47 34.39

9 พรรคการเมือง : จังหวัดระยอง เขต 2
ผลการเลือกตั้ง เขต 2 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ 77,252 50.04 38.42 บัญญัติ เจตนจันทร์ 72,927 47.24 36.27


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google